PostHeaderIcon Peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora

Peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora
połączona z duchowym rozpoczęciem
obchodów XX-lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.


13 listopada AD 2016 r. podczas uroczystej Mszy Świętej wieńczącej Rok Jubileuszowy Miłosierdzia i 1050 r. Chrztu Polski Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej rozpoczęła duchowe przygotowania do Jubileuszowego Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana połączone z  duchowym  rozpoczęciem obchodów XX - lecia powołania i działania Akcji Katolickiej na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański.  We Mszy Świętej uczestniczyli Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej wraz z Pocztami Sztandarowymi.


JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonuje poświęcenia Ikony Chrystusa Pantokratora
Parafia Archikatedralna – Gdańsk Oliwa 13 listopada AD 2016

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonał, w obecności Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego, Ks. Zbigniewa Cichona Asystenta DIAK AG, Prezes DIAK Joanny M. Olbert, Wiceprezesa DIAK Antoniego Kakareki, poświęcenia Ikony Chrystusa Pantokratora.
Peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora, w Archidiecezji Gdańskiej, duchowo przygotowuje członków Akcji Katolickiej do podejmowania działań, których celem jest służba Bogu i Narodowi. Peregrynacja Ikony odbywać się będzie we wszystkich Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
Nawiedzi parafie, rodziny i mieszkania członków Akcji Katolickiej oraz chorych członków Akcji Katolickiej, w ich miejscach pobytu. W Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata rozpoczęła się w peregrynacja w parafii pw. św. Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu.

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził
w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.


Ikona Chrystusa Pantokratora

Chrystusowi Pantokratorowi – Najwyższemu Władcy – Chrystusowi Królowi oddajemy całe apostolstwo Akcji Katolickiej, pragniemy zawierzyć siebie samych i powierzyć  działania, które podejmujemy i podejmować będziemy w służbie Kościoła i naszej Ojczyzny.

Najwyższy Władco, prowadź nas, kieruj naszymi myślami i działaniami. Błogosław naszym zamiarom i pracom, naszym zabiegom i dziełom, naszym słowom i uczynkom. Niech Twoje Królewskie Błogosławieństwo nas prowadzi i niech będzie z nami teraz i na wieki. Amen.

Relacja z wydarzenia na stronie Gościa Niedzielnego:

http://gdansk.gosc.pl/gal/spis/3551849.Zakonczenie-Roku-Milosierdzia-w-diecezji