Strona działa poprawnie we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem IE. Przepraszamy za utrudnienia.

PostHeaderIcon Żywy Różaniec: Modlitwa codzienna

MODLITWA codziennego ofiarowania

 

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy: moje myśli, słowa, czyny, modlitwy i cierpienia.

Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata.

Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą, bym mógł świadczyć o Twojej miłości.

Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc. Amen.

 

DZIESIĄTKA Różańca Świętego (po wzbudzeniu intencji i rozważaniu)

 


AKT wynagrodzenia Sercu Jezusa

 

Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak mało kochany, często wzgardzony i zapomniany; my, przynależący do ŻYWEGO RÓŻAŃCA, pragniemy kochać Ciebie i we wszelki dostępny nam sposób współpracować z Tobą w dziele zbawienia świata.

 

Aby wynagrodzić Twemu Sercu za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie i do Twego Krzyża, za brak miłości, deprawację i krzywdy czynione bliźnim, chcemy jeszcze gorliwiej i wierniej służyć Tobie w Kościele, naśladując Twą miłość do Ojca i do wszystkich ludzi według wzoru, jaki nam zostawiłeś w swym świętym Sercu.

 

Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach i w naszym działaniu! Bądź jedyną mądrością, mocą i męstwem w naszym apostolskim trudzie!

 

Przez pośrednictwo Maryi, Matki Niepokalanej, prosimy Cię o dar Ducha Świętego oraz o łaskę uświęcenia nas w Twojej Prawdzie. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.

powrót na stronę główną ŻR