Strona działa poprawnie we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem IE. Przepraszamy za utrudnienia.

PostHeaderIcon RSMU Działalność Rodziny w Gdańsku

Realizując, tak jak Pan pozwala, podstawowy charyzmat Rodziny – żyć kontemplatywnie i składać ofia­rę z siebie, dzieci RSMU otwarte są również na wszelkie działania apostolskie w ramach Kościoła i wobec każ­dego człowieka, którego Bóg na ich drodze stawia, do którego ich z wszelką możliwą pomocą posyła. Więk­szość członków Rodziny Gdańskiej była lub jest aktywnie zaangażowana w działalność świecką w Archi­diecezji w róż­nych ruchach i grupach jak:

  • Akcja Katolicka,
  • Hospicjum,
  • Ruch Odnowy w Duchu Świętym,
  • działalność charytatywna,
  • Apostolat Maryjny,
  • Bractwo Więzienne
  • Telefon zaufania
  • działalność we własnych parafiach, itp.

Członkowie Rodziny w szczególny sposób służą modlitwą wstawienniczą. I tak, np., kilka  osób spotyka się w każdą środę na modlitwie za ludzi uzależnionych oddając ich Bogu w modlitwie uwielbienia i prosząc modlitwą do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwą różańcową do Matki Bożej o ratunek dla nich.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca Rodzina spotyka się na modlitwie wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi oraz na adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Aktualnie spotkania odbywają się w kaplicy domu parafialnego przy kościele św. Stanisława B. i M. w Gdańsku-Wrzeszczu. Tam też przeprowadzane są comiesięczne dni skupienia. Uczestniczymy też, na miarę możliwości, w prowadzeniu adoracji Najśw. Sakramentu w trakcie Triduum Paschalnego.

W Rodzinie Gdańskiej działają także grupy prowadzące rekolekcje w ramach Odnowy w Duchu Świętym, prowadzono też własne rekolekcje: „Bóg ciebie potrzebuje”. Członkowie Rodziny pogłębiają swoją formację w tzw. „małych grupach” oraz na corocznych rekolekcjach RSMU w Domu Rodziny w Bąblińcu lub w innym wybranym miejscu, np., w Kodniu.


powrót do strony głównej RSMU