Strona działa poprawnie we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem IE. Przepraszamy za utrudnienia.

PostHeaderIcon RSMU Charyzmat Rodziny

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest wspólnotą kobiet i mężczyzn różnego stanu połączonych miłoś­cią rodzinną, którzy z miłości do Chrystusa „oddają się Bogu w Trójcy Jedynemu przez ręce Najświętszej Marii Panny na ofiarę zadośćuczynienia za świat i na uległe narzędzie Jego zbawczego działania” (fragment treści ślubów – zobowiązań prywatnych wg KPK) wszędzie tam, gdzie wola Boża każdą i każdego ze wspólnoty postawi. Jest to droga dziecięctwa i całkowitego odejścia od siebie, by być użytecznym narzędziem w ręku Boga. Pan nie oczekuje od dzieci RSMU jakiejś szczególnej zewnętrznej aktywności, planowanego działania. Dzieci Rodziny mają żyć z chwili na chwilę rozeznając roztropnie czego Pan na dany moment od każdego indywidualnie oczekuje. Wierzymy, że przyjmowane przez nas w duchu pokory różne cierpienia spotykane w życiu ofiarowane Bogu Ojcu, wypraszają nawrócenie grzeszników i przyczyniają się do ratowania świata przed zakusami szatana. Całkowita ofiara z samych siebie, włączona w ofiarę Chrystusa, to program dziecka Rodziny na każdy dzień. Wydaje się, że Pan obficie obdarza dzieci Rodziny łaską codziennych ofiar, tych widocznych fizycznych cierpień, a nade wszystko tych wewnętrznych duchowych.

 

powrót do strony głównej RSMU