Strona działa poprawnie we wszystkich przeglądarkach z wyjątkiem IE. Przepraszamy za utrudnienia.

PostHeaderIcon Echo Różańcowe

powrót na stronę główną ŻR

Czym jest Żywy Różaniec?

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2018 r. (Nr 529 – 530)

WRZESIEŃ

Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRZESIEŃ

02.09.2018 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

03.09.2018 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

05.09.2018 r. g.0700 –  † Józef Miksa z I Róży M. w 1 r. śmierci – int od ŻR

05.09.2018 r. g.1800 –   Za zmarłych z Żywego Różańca

08.09.2018 r. g.1800 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

17.09.2018 r. g.0700 –  † Eugeniusz Leszczyński  z III Róży M.  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

23.09.2018 r. g.0930 –  Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św.  Katarzyny Męczennicy

24.09.2018 r. g.0700 –  † Lidia Kubiak  z 6 Róży N.  m –c po śmierci – int. od ŻR

30.09.2018 r. g.0800 –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int. od ŻR

PAŹDZIERNIK

02.10.2018 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p. w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

03.10.2018 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i opiekę Maryi dla członków i ich rodzin z III Róży M p.w. Św. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

03.10.2018 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

04.10.2018 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

08.10.2018 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 19 Róży p. w. Św. Barbary, a zmarłym wieczną radość nieba

16.10.2018 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p. w. Św. Jadwigi Śląskiej, a zmarłym wieczną radość nieba w Dniu Patronki

17.10.2018 r. g.0800 –  † Marianna Podlecka z 8 Róży w 1 r. śmierci – int od ŻR

18.10.2018 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p. w. Św. Zyty

28.10.2018 r. g.1100 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży  p.w.  Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

29.10.2018 r. g.0800 –  † Genowefa Zięba z 6 Róży  N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

31.10.2018 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i opiekę Maryi dla członków i ich rodzin z III Róży M p.w. Św. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.09.2018 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    28.10.2018 r. g. 1330 – Róża 16 N

g. 1430 – Róża 14 N                                    g. 1430 – Róża 18 N

g. 1530 – Róża 15 N                                    g. 1530 – Róża 19 N

g. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

05.09.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 18 RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. BERNADETY

03.10.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 19 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. BARBARY

 

LIPIEC - SIERPIEŃ  2018 r. (Nr 527 – 528)

LIPIEC

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

SIERPIEŃ

Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

01.07.2018 r. g. 0630 –  † Aniela Karpeta z 29 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

01.07.2018 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

02.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

04.07.2018 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.07.2018 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

11.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

16.07.2018 r. g. 1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

17.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

24.07.2018 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

28.07.2018 r. g. 0700 –  † Wacław Siegner z V Róży M. w 1 r. śmierci – int. od ŻR

30.07.2018 r. g. 0700 –  † Maria Szałajda z 4 Róży N. w 1 r. śmierci – int. od ŻR

SIERPIEŃ

01.08.2018 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.08.2018 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

17.08.2018 r. g. 0800 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

21.08.2018 r. g. 0700 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży  – int. z pogrzebu

23.08.2018 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

24.08.2018 r. g. 0700 –  † Elżbieta Murawska z 28 Róży  – int. z pogrzebu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.07.2018 r. g.  1330 – Akcja Katolicka   26.08.2018 r. g.  1330 – Róża 10 N

g.  1430 – Róża 7 N                                     g.  1430 – Róża 12 N

g.  1530 – Róża 8 N                                     g.  1530 – Róża 13 N

g.  1630 – Cicha Adoracja                          g.  1630 – Cicha Adoracja

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.07.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 15 RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. JUDY TADEUSZA

01.08.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 16 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. KATARZYNY MĘCZENNICY

 

MAJ - CZERWIEC  2018 r. ( Nr 525 – 526 )

MAJ

Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

CZERWIEC

Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MAJ

02.05.2018r.g.1800 –   Za zmarłych z  Żywego Różańca

06.05.2018r.g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

08.05.2018r.g.0700 –   † Irena Jaworska z 2 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

10.05.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

13.05.2018r.g.0800 –   O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

14.05.2018r.g.0700 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

16.05.2018r.g.0800 –   O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichon z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej z okazji 31 Rocznicy Święceń Kapłańskich – int. od Wspólnoty ŻR

18.05.2018r.g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. Św. Joanny Dark

21.05.2018r.g.0700 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

21.05.2018r.g.0800 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

22.05.2018r.g.0700 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

22.05.2018r.g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

24.05.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

28.05.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

30.05.2018r.g.0700 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

31.05.2018r.Boże Ciało  - Msza św. na Pl. Wybickiego  – † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

CZERWIEC

02.06.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

03.06.2018r.g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.06.2018r.g.0800 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

06.06.2018r.g.0700 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym  wieczną radość nieba

06.06.2018r.g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

08.06.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

12.06.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

13.06.2018r.g.0700 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

14.06.2018r.g.0800 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

15.06.2018r.g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

17.06.2018r.g.0800 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

18.06.2018r.g.0800 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

20.06.2018r.g.0700 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

21.06.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

21.06.2018r.g.1800 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym wieczną radość nieba

21.06.2018r.g.1800 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

22.06.2018r.g.0700 –  † Janina Kuśmierek z 12 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

22.06.2018r.g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

25.06.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

27.06.2018r.g.0700 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i członków ŻR, a zmarłym wieczną radość nieba

28.06.2018r.g.0700 –   † Grażyna Mitukiewicz  z 28 Róży – int. z pogrzebu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

27.05.2018r. g. 1330 – Akcja Katolicka     24.06.2018 r. g. 1330 – Róża 4 N

g. 1430 – Róża 1 N                                      g. 1430 – Róża 5 N

g. 1530 – Róża 2 N                                      g. 1530 – Róża 6 N

g. 1630 – Cicha Adoracja                                 g. 1630 – Cicha Adoracja

 

MARZEC - KWIECIEŃ  2018 r. ( Nr 523 – 524 )

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

KWIECIEŃ

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

MARZEC

01.03.2018 r.g.0700 –  † Maria Kowalska  z 23 Róży  – m-c po śmierci – int. od ŻR

02.03.2018 r.g.0700 –  † Maria Kowalska  z 23 Róży  – int. z pogrzebu

03.03.2018 r.g.0700 –  † Jadwiga Marcinkowska  z 26 Róży  – int. z pogrzebu

03.03.2018 r.g.0800 –  † Helena Zawadzka  z 18 Róży  – int. od czł. 18 Róży p.w. Św. Bernadety

04.03.2018 r.g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.03.2018 r.g.0800 –  † Krystyna Drozdowska zelatorka 15 Róży w 6 r. śmierci - int. od członkiń 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza

07.03.2018 r.g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

11.03.2018 r.g.0800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

12.03.2018 r.g.1800 –  Za członkinie i członków wszystkich Róż

15.03.2018 r.g.0800 –  Dziękczynna z okazji 45 – Lecia powstania 13 Róży p.w. Św. Zyty, prośbą o bł. Boże dla członkiń i ich rodzin, a zmarłym wieczną radość nieba

15.03.2018 r.g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N  p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

15.03.2018 r.g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członków  i ich rodzin z I Róży M p.w. Św. Piotra

16.03.2018 r.g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

17.03.2018 r.g.0800 –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z okazji imienin z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej – int. od Wspólnoty Żywego Różańca

22.03.2018 r.g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z III Róży M.  p.w. Św. Jana Chrzciciela

24.03.2018 r.g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członków i ich rodzin z VI Róży M. p.w. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego

26.03.2018 r.g.0700 –  † Helena Ostrowska z 32 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

29.03.2018 r.g.1800 –  Dziękczynna z okazji 45 – Lecia powstania 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza z prośbą o bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i  ich rodzin, a zmarłym wieczną radość nieba

 

KWIECIEŃ

04.04.2018r.g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.04.2018r. g. 0800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

07.04.2018r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członków  i ich rodzin z III Róży M. p.w. Jana Chrzciciela

07.04.2018r. g.0800 –  O bł. Boże,  zdrowie i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Grzegorza z rodziną – int. od VI Róży M.

08.04.2018 r.g.1800 – W intencji Żywego Różańca

15.04.2018 r.g.0930 – O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

19.04.2018r.g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

22.04.2018r. g.0800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

22.04.2018 r.g.0930 – O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej z okazji 42 Rocznicy powstania Róży

24.04.2018r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha w Dniu Patrona

27.04.2018r. g.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba w Dniu Patronki

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

25.03.2018 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    29.04.2018 r. g. 1330 – Róża III M

g. 1430 – Róża I M                                      g. 1430 – Róża V M

g. 1530 – Róża II M                                    g. 1530 – Róża VI M

g. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

07.03.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 10 RÓŻA  NIEWIAST PW. ŚW. JERZEGO

04.04.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 12 RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

 

STYCZEŃ - LUTY 2018 r. (Nr 521 – 522)

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

LUTY

Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

01.01.2018r. g.1100 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (1 greg.) – int. z pogrzebu

02.01.2018 r. g.0700 –Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

02.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (2 greg.) – int. z pogrzebu

02.01.2018 r. g.0800 –† Genowefa Zięba z 6 Róży – int. z pogrzebu

03.01.2018r. g.0700 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (3 greg.) – int. z pogrzebu

03.01.2018 r. g.1800 –Za zmarłych z Żywego Różańca

04.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (4 greg.) – int. z pogrzebu

05.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (5 greg.) – int. z pogrzebu

06.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (6 greg.) – int. z pogrzebu

07.01.2018r. g.1100 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (7 greg.) – int. z pogrzebu

07.01.2018r. g.1800 –W intencji Żywego Różańca

08.01.2018r. g.0800 –† Weronika Bazylewicz z 30 Róży – int. z pogrzebu

08.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (8 greg.) – int. z pogrzebu

09.01.2018r. g.0800 –† Genowefa Zięba z 6 Róży – int. z pogrzebu

09.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (9 greg.) – int. z pogrzebu

10.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (10 greg.) – int. z pogrzebu

11.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (11 greg.) – int. z pogrzebu

12.01.2018r. g.0700 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (12 greg.) – int. z pogrzebu

13.01.2018r. g.0700 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (13 greg.) – int. z pogrzebu

14.01.2018r. g.0800 –† Honorata Kujawska z 21 Róży w 3 r. śmierci – int. od członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

14.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (14 greg.) – int. z pogrzebu

15.01.2018r. g.0700 –† Weronika Bazylewicz z 30 Róży – int. z pogrzebu

15.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (15 greg.) – int. z pogrzebu

16.01.2018r. g.0700 –† Marianna Pogorzelska z 14 Róży – m-c po śmierci – int od ŻR

16.01.2018r. g.0800 –† Genowefa Zięba z 6 Róży – int. z pogrzebu

16.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (16 greg.) – int. z pogrzebu

17.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (17 greg.) – int. z pogrzebu

18.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (18 greg.) – int. z pogrzebu

18.01.2018r. g.0800 –† Marianna Pogorzelska z 14 Róży – int. z pogrzebu

18.01.2018r. g.1800 –O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

19.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (19 greg.) – int. z pogrzebu

20.01.2018r. g.0700 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (20 greg.) – int. z pogrzebu

20.01.2018r. g.0800 –† Genowefa Zięba z 6 Róży – int. z pogrzebu

21.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (21 greg.) – int. z pogrzebu

22.01.2018r. g.0700 –† Jadwiga Płotkaz 5 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

22.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (22 greg.) – int. z pogrzebu

23.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (23 greg.) – int. z pogrzebu

24.01.2018r. g.0700 –† Weronika Napiątek z 20 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

24.01.2018r. g.0700 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (24 greg.) – int. z pogrzebu

25.01.2018r. g.0700 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (25 greg.) – int. z pogrzebu

26.01.2018r. g.0700 –† Marianna Pogorzelska z 14 Róży – int. z pogrzebu

26.01.2018r. g.0800 –† Genowefa Zięba z 6 Róży – int. z pogrzebu

26.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (26 greg.) – int. z pogrzebu

27.01.2018r. g.0700 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (27 greg.) – int. z pogrzebu

28.01.2018r. g.0930–† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (28 greg.) – int. z pogrzebu

29.01.2018r. g.0800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (29 greg.) – int. z pogrzebu

30.01.2018r. g.1800 –† Eugeniusz Leszczyński z III Róży (30 greg.) – int. z pogrzebu

31.01.2018r. g.0700 –† Marianna Pogorzelska z 14 Róży – int. z pogrzebu

LUTY

03.02.2018 r. g.0800 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona w dniu urodzin – int. od Wspólnoty ŻR

04.02.2018 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

07.02.2018 r. g.1800 –Za zmarłych z Żywego Różańca

08.02.2018 r. g.0800 –O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

11.02.2018 r. g.0800 –O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

22.02.2018 r. g.0700 –† Marianna Ziółkowska z 28 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.01.2018 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    25.02.2018 r. g. 1330 – Róża 29 N

g. 1430– Róża 26 N                                                      g. 1430 – Róża 30 N

g. 1530–Róża 28 N                                                       g. 1530 – Róża 32 N

g. 1630 –Cicha Adoracja                                             g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW.W ŚRODĘ :

03.01.2018r. O GODZ. 1800PEŁNI 7 RÓŻANIEWIAST PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

07.02.2018r. O GODZ. 1800 PEŁNI 8RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. WOJCIECHA


LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2017 r. ( Nr 519 – 520 )

LISTOPAD

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

GRUDZIEŃ

Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LISTOPAD

01.11.2017 r. g.0800 –  † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

05.11.2017 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

07.11.2017 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

08.11.2017 r. g.0700 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a  zmarłym Wieczną Radość Nieba

08.11.2017 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

10.11.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

13.11.2017 r. g.1800 –  O szczęście wieczne w niebie dla zmarłych członków z I Róży M. p.w. Św. Piotra

16.11.2017 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 14 Róży p.w.Św. Cecylii

18.11.2017 r. g.0700 † Anna Witkiewicz z 8 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

19.11.2017 r. g.0800 –  Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

21.11.2017 r. g.0700 † Eugeniusz Leszczyński z III Róży – int. z pogrzebu

22.11.2017 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 1 Róży N.  p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

23.11.2017 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

25.11.2017 r. g.0700 † Marianna  Wiśniewska z 20 Róży – 1 r. śmierci – int od ŻR

26.11.2017 r. g.0930 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla w Dniu Patrona, a zmarłym wieczną radość nieba

28.11.2017 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty

30.11.2017 r. g.0800 –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w Dniu Imienin

GRUDZIEŃ

03.12.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

03.12.2017 r. g.1200 –  † Marianna Podlecka  z 8 Róży m-c po śmierci – int. od ŻR

03.12.2017 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.12.2017 r. g.0800 –  † Grażyna Porwich  z 24 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

06.12.2017 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

08.12.2017 r. g.0630 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. MB Niep.  Poczęcia, a zmarłym wieczną radość nieba

09.12.2017 r. g.0630 –  † Dorota Myślińska  z 21 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

10.12.2017 r. g.0630 –  † Genowefa Zięba  z 6 Róży m-c po śmierci – int. od ŻR

12.12.2017 r. g.0630 –  † Dorota Myślińska  z 21 Róży w 1 r. śmierci – int. od członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

13.12.2017 r. g.0800 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a  zmarłym Wieczną Radość Nieba

14.12.2017 r. g.0630 –  † Weronika Bazylewicz  z 30 Róży m-c po śmierci – int. od ŻR

15.12.2017 r. g.1700 † Eugeniusz Leszczyński z III Róży – int. z pogrzebu

16.12.2017 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 8 r. śmierci – of. od Ż.R.

19.12.2017 r. g.1800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

21.12.2017 r. g.0800 –  † Regina Sokołowska  z 4 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.11.2017 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    31.12.2017 r. g. 1330 – Róża 21 N

g. 1430 – Róża 19 N                                    g. 1430 – Róża 23 N

g. 1530 –  Róża 20 N                                    g. 1530 – Róża 24 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

08.11.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI 5 RÓŻA NIEWIAST  P.W. ŚW.ANNY

06.12.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI 6 RÓŻA NIEWIAST  P.W. ŚW. JACKA  ODROWĄŻA


WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2017 r. ( Nr 517 – 518 )

WRZESIEŃ

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

PAŹDZIERNIK

Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra .

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRZESIEŃ

01.09.2017 r. g.0800 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – m-c po śmierci – int. od ŻR

02.09.2017 r. g.0800 –  Za zmarłych członków z VI i IV Róży M

02.09.2017 r. g.0800 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

03.09.2017 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.09.2017 r. g.0700 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – int. z pogrzebu

06.09.2017 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

07.09.2017 r. g.1800 –  † Aniela Karpeta  z 29 Róży  – int. od członkiń 29 Róży p.w. Św. Joanny Dark

09.09.2017 r. g.0700 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – int. z pogrzebu

09.09.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

09.09.2017 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

10.09.2017 r. g.0800 –  † Irena Grucelska z 2 Róży  N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

12.09.2017 r. g.0700 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – int. z pogrzebu

13.09.2017 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

15.09.2017 r. g.1800 –  † Aniela Karpeta  z 29 Róży  – int. z pogrzebu

16.09.2017 r. g.0800 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – int. z pogrzebu

17.09.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

17.09.2017 r. g.0930 –  Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

20.09.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

20.09.2017 r. g.1800 –  † Aniela Karpeta  z 29 Róży  – int. z pogrzebu

22.09.2017 r. g.0700 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – int. z pogrzebu

23.09.2017 r. g.0700 –  † Aniela Karpeta  z 29 Róży  – int. z pogrzebu

24.09.2017 r. g.0630 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – int. z pogrzebu

26.09.2017 r. g.1800 –  † Aniela Karpeta  z 29 Róży  – int. z pogrzebu

30.09.2017 r. g.0800 –  † Ks. Prob. Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int. od ŻR

PAŹDZIERNIK

01.10.2017 r. g.0630 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – int. z pogrzebu

01.10.2017 r. g.1030 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – int. z pogrzebu

01.10.2017 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

04.10.2017 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.10.2017 r. g.0800 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – int. z pogrzebu

05.10.2017 r. g.1800 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – int. z pogrzebu

06.10.2017 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w.  Św. Maksymiliana Kolbe

08.10.2017 r. g.0630 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – int. z pogrzebu

09.10.2017 r. g.0800 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – int. z pogrzebu

11.10.2017 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

11.10.2017 r. g.0800 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – int. z pogrzebu

12.10.2017 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży  p.w.  Św. Cecylii

14.10.2017 r. g.0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z  21 Róży  p.w.  Serca Jezusowego

14.10.2017 r. g.0800 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – int. z pogrzebu

15.10.2017 r. g.0630 –  † Wacław Siegner  z V Róży M – int. z pogrzebu

18.10.2017 r. g.1800 –  † Maria Szałajda  z 4 Róży N – int. z pogrzebu

26.10.2017 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży  p.w.  Św. Zyty

28.10.2017 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży  p.w.  Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

29.10.2017 r. g.0800 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży  N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

24.09.2017 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    29.10.2017 r. g. 1330 – Róża 15 N

g. 1430 – Róża 13 N                                    g. 1430 – Róża 16 N

g. 1530 – Róża 14 N                                    g. 1530 – Róża 18 N

g. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

06.09.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI 2 RÓŻA NIEWIAST  PW. ŚW. LUDWIKA

04.10.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI 4 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. ANTONIEGO


LIPIEC - SIERPIEŃ  2017 r. (Nr 515 – 516)

LIPIEC

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

SIERPIEŃ

Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

01.07.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

02.07.2017 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.07.2017 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.07.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z III Róży M. p.w. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

07.07.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

07.07.2017 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 4 Róży N p.w. Św. Antoniego

11.07.2017 r. g.0700 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

12.07.2017 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

16.07.2017 r. g.0800 –  † Maria Drożdziak z 7 Róży  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

17.07.2017 r. g.0700 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

17.07.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu , a zmarłym wieczną radość nieba

20.07.2017 r. g.0800 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

22.07.2017 r. g.0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

22.07.2017 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży p.w. Św. Antoniego

28.07.2017 r. g.0800 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

31.07.2017 r. g.0700 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

31.07.2017 r. g.0800 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

SIERPIEŃ

02.08.2017 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

04.08.2017 r. g.0700 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

06.08.2017 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.08.2017 r. g.2000 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

08.08.2017 r. g.0700 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

09.08.2017 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

10.08.2017 r. g.0700 –  † Janina Kuśmierek  z 12 Róży  – m-c po śmierci – int. od ŻR

10.08.2017 r. g.1800 –  † Stefania Kozłowska z 8 Róży  – int. z pogrzebu

13.08.2017 r. g.0930 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w.  Św. Maksymiliana Kolbe

15.08.2017 r. g.1100 –  Dziękczynna z okazji 40 – Lecia powstania 28 Róży p. w. MB Jasnogórskiej , z prośbą o bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin

20.08.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

24.08.2017 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu , a zmarłym wieczną radość nieba

27.08.2017 r. g.0930 –  † Antonina Nowak z 4 Róży  N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.07.2017 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    27.08.2017 r. g. 1330 – Róża 8 N

g. 1430 – Róża 6 N                                      g. 1430 – Róża 10 N

g. 1530 – Róża 7 N                                      g. 1530 – Róża 12 N

g. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

05.07.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI VI RÓŻA MĘSKA  PW.  BŁ. KS. B. KOMOROWSKIEGO

02.08.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI 1 RÓŻA NIEWIAST PW.  ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO


MAJ - CZERWIEC  2017 r. (Nr 513 – 514)

MAJ

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

CZERWIEC

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MAJ

01.05.2017r.g.1800 –  † Marianna Ziółkowska z 28 Róży – int. z pogrzebu

03.05.2017 r.g.1800 –   Za zmarłych z  Żywego Różańca

05.05.2017r.g.0800 –  † Marianna Ziółkowska z 28 Róży – int. z pogrzebu

06.05.2017r.g.0700 –  † Helena Karło  z 4 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

07.05.2017r.g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

10.05.2017r.g.0700 –   Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość nieba

10.05.2017r.g.1800 –   † Weronika Napiątek z 20 Róży – int. od członkiń 20 Róży p.w. Chrystusa Króla

11.05.2017r.g.0700 –   † Helena Ostrowska z 32 Róży – m- c po śmierci – int. od ŻR

11.05.2017r.g.0800 –  † Marianna Ziółkowska z 28 Róży – int. z pogrzebu

14.05.2017r.g.0800 –   † Dorota Myślińska z 21 Róży – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

16.05.2017r.g.0700 –   O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichon z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej z okazji 30 Rocznicy Święceń Kapłańskich – int. od Wspólnoty ŻR

17.05.2017r.g.1800 –  † Irena Kwak  z 6 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

17.05.2017r.g.1800 –  † Jadwiga Skałczyńska  z 6 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

22.05.2017r.g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

23.05.2017r.g.0700 –  † Helena Ostrowska z 32 Róży  – int. z pogrzebu

23.05.2017r.g.1800 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

28.05.2017r.g.0930 –   O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. Joanny Darc

31.05.2017r.g.0700 –   † Helena Ostrowska z 32 Róży  – int. z pogrzebu

CZERWIEC

04.06.2017r.g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

07.06.2017r.g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

08.06.2017r.g.0800 –  † Helena Ostrowska z 32 Róży  – int. z pogrzebu

11.06.2017r.g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

14.06.2017r.g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość nieba

16.06.2017r.g.1800 –   Za zmarłe członkinie z 6 Róży N. p.w. Św. Jacka Odrowąża

17.06.2017r.g.0800 –   O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z VI Róży M. p.w. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego

21.06.2017r.g.0700 –  † Krystyna Błażejewska  z 10 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

24.06.2017r.g.0700 –  † Bożena Adamczyk  z 8 Róży – 1 r. śmierci – int. od ŻR

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.05.2017r. g. 1330 – Akcja Katolicka     25.06.2017 r. g. 1330 – Róża 2 N

g. 1430 – Róża VI M                                   g. 1430 – Róża 4 N

g. 1530 – Róża 1 N                                      g. 1530 – Róża 5 N

g. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

03.05.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI III RÓŻA  MĘSKA  PW.  ŚW. JANA CHRZCICIELA

07.06.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI V RÓŻA MĘSKA  PW.  ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

 

MARZEC - KWIECIEŃ  2017 r. (Nr 511 – 512)

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej

KWIECIEŃ

Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARZEC

01.03.2017 r.g.0700 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży  – int. z pogrzebu

01.03.2017 r.g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

03.03.2017 r.g.0700 –  † Grażyna Porwich z 24 Róży  – int. z pogrzebu

05.03.2017 r.g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.03.2017 r.g.1800 –  † Krystyna Drozdowska – w 5 r. śmierci – int. od członkiń 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

07.03.2017 r.g.1800 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży  – int. z pogrzebu

08.03.2017 r.g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św.  Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

08.03.2017 r.g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

09.03.2017 r.g.0800 –  † Grażyna Porwich z 24 Róży  – int. z pogrzebu

10.03.2017 r.g.1800 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży  – int. z pogrzebu

11.03.2017 r.g.0800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członków i ich rodzin z III Róży M. p.w. Jana Chrzciciela

13.03.2017 r.g.1800 –  † Grażyna Porwich z 24 Róży  – int. z pogrzebu

14.03.2017 r.g.0700 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży  – int. z pogrzebu

15.03.2017 r.g.0800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członków i ich rodzin z III Róży M. p.w. Jana Chrzciciela

16.03.2017 r.g.0800 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży  – int. z pogrzebu

17.03.2017 r.g.0800 O Boże bł.  i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona z okazji imienin z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej – int. od Wspólnoty Ż.R.

18.03.2017 r.g.0700 –  † Grażyna Porwich z 24 Róży  – int. z pogrzebu

18.03.2017 r.g.1800 –  Z okazji 42 rocznicy powstania 20 Róży p.w. Chrystusa Króla z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla członkiń i ich rodzin, a zmarłym wieczną radość nieba

20.03.2017 r.g.0700 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży  – int. z pogrzebu

22.03.2017 r.g.0800 O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

23.03.2017 r.g.1800 –  † Grażyna Porwich z 24 Róży  – int. z pogrzebu

24.03.2017 r.g.0700 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży - int. od członkiń 21Róży p.w. Serca Jezusowego

29.03.2017 r.g.0700 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

31.03.2017 r.g.0800 † Jadwiga Płotka z 5 Róży N  – int. z pogrzebu

 

KWIECIEŃ

01.04.2017r.g.0800 – † Weronika Napiątek z 20 Róży  – m-c po śmierci  –  int. od ŻR

02.04.2017 r.g.0930 –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. św. Maksymiliana Kolbe

02.04.2017 r.g.1800 – W intencji Żywego Różańca

05.04.2017 r.g.0800 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

05.04.2017r.g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

07.04.2017 r.g.0700 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

07.04.2017 r.g.0800 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

09.04.2017 r.g.0630 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

10.04.2017 r.g.0700 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

12.04.2017 r.g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w.    Św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość nieba

12.04.2017 r.g.1800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbe

16.04.2017 r.g.1800 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

18.04.2017 r.g.0700 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

19.04.2017 r.g.0800 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

21.04.2017r.g.0700 –  † Marianna Ziółkowska z 28 Róży  – m-c po śmierci  –  int. od ŻR

21.04.2017 r g.1800 O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin  w 41 Lecie powstania 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej, a zmarłym wieczną radość nieba

23.04.2017 r.g.0630 O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin  z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha, a zmarłym wieczną radość nieba w Dniu Patrona

24.04.2017 r.g.0700 † Marianna Ziółkowska z 28 Róży  – int. z pogrzebu

27.04.2017r.g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

29.04.2017 r.g.0800 † Marianna Ziółkowska z 28 Róży  – int. z pogrzebu

29.04.2017 r.g.1800 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

30.04.2017r.g.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

30.04.2017 r.g.1800 –  † Jadwiga Płotka z 5 Róży  – int. z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.03.2017 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    30.04.2017 r. g. 1330 – Róża II M

g. 1430 – Róża 32 N                                        g. 1430 – Róża III M

g. 1530 – Róża I M                                          g. 1530 – Róża V M

g. 1630 –  Cicha Adoracja                              g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

01.03.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI I RÓŻA  MĘSKA  PW. ŚW. PIOTRA

05.04.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI II RÓŻA MĘSKA PW. ŚW. JÓZEFA

 

STYCZEŃ - LUTY  2017 r. (Nr 509 – 510)

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

LUTY

Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

01.01.2017 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

02.01.2017 r. g.0800 –  † Eugeniusz Krawczyk z VI Róży M. w 1 r. śmierci – int. od ŻR

02.01.2017 r. g.1800 –  † Eugeniusz Krawczyk z VI Róży M. – int. od żony z rodziną

04.01.2017 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.01.2017 r. g.0630 –  † Anna Witkiewicz z 8 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR.

08.01.2017 r. g.0930 –  † Genowefa Wereska członkini 13 Róży N. – 3 r. śm. – int. od męża z rodziną

11.01.2017 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

12.01.2017 r. g.0700 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

13.01.2017 r. g.0700 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. z pogrzebu

15.01.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie z Nowym Rokiem dla członkiń i ich rodzin z Róży p.w. Serca Jezusowego

17.01.2017 r. g.0800 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

19.01.2017 r. g.0700 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. z pogrzebu

21.01.2017 r. g.0700 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

22.01.2017 r. g.0630 –  † Dorota Myślińska  z 21 Róży  – m-c po  śmierci – int od ŻR

23.01.2017 r. g.0700 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. z pogrzebu

25.01.2017 r. g.0700 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

27.01.2017 r. g.0700 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. z pogrzebu

30.01.2017 r. g.0700 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży p.w. Św. Anny

 

LUTY

01.02.2017 r. g.0800 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. z pogrzebu

01.02.2017r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

01.02.2017 r. g.0800 –  † Krystyna Lewandowska z 5 Róży – int. z pogrzebu

03.02.2017 r. g.0700 –  † Marianna Wiśniewska z 20 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

03.02.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichonaw dniu urodzin – ofiara od Wspólnoty ŻR

05.02.2017 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

06.02.2017 r. g.0700 –  † Halina Dietrich z 29 Róży N – 1 r.  śmierci – int. od ŻR

07.02.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

08.02.2017 r. g.0800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

15.02.2017 r. g.0700 –  † Marianna Wiśniewska z 20 Róży  – int. z pogrzebu

21.02.2017 r. g.0800 –  † Marianna Wiśniewska z 20 Róży  – int. z pogrzebu

22.02.2017 r. g.0700 –  † Grażyna Porwich  z 24 Róży  – m-c po śmierci – int od ŻR

22.02.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

23.02.2017 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

24.02.2017 r. g.0700 –  † Marianna Wiśniewska z 20 Róży  – int. z pogrzebu

25.02.2017 r. g.0700 –  † Zofia Ziółkowska  z 28 Róży  – 1 r.  śmierci – int od ŻR

26.02.2017 r. g.0630 –  † Dorota Myślińska z 21 Róży  – int. z pogrzebu

27.02.2017 r. g.0700 –  † Grażyna Porwich z 24 Róży  – int. z pogrzebu

28.02.2017 r. g.0700 –  † Jerzy Kalkowski z VI Róży M.  – 1 r.  śmierci – int od ŻR

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.01.2017 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    26.02.2017 r. g. 1330 – Róża 28 N

g. 1430 – Róża 24 N                                    g. 1430 – Róża 29 N

g. 1530 –  Róża 26 N                                   g. 1530 – Róża 30 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.01.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI 30 RÓŻA  NIEWIAST  PW. ŚW. MICHAŁA

01.02.2017r. O GODZ. 1800 PEŁNI 32 RÓŻA NIEWIAST PW.MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2016 r. (Nr 507 – 508)

LISTOPAD

Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

 

GRUDZIEŃ

Intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Intencja ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

LISTOPAD

01.11.2016 r. g.0630 –  † Antonina Nowak z 4 Róży  –  int. z pogrzebu

01.11.2016 r. g.1100 –  † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

05.11.2016 r. g.0800 –  † Antonina Nowak z 4 Róży  –  int. z pogrzebu

05.11.2016 r. g.0800 –  Za zmarłe członkinie z 1 Róży N p.w. św. Maksymiliana Kolbe

06.11.2016 r. g.0630 – † Irena Grucelska z 2 Róży N – m-c po śmierci – int. od ŻR

06.11.2016 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

07.11.2016 r. g.1800 – Za zmarłych członków z I Róży M. p.w. św. Piotra

08.11.2016 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. św. Zyty

09.11.2016 r. g.0700 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a  zmarłym Wieczną Radość Nieba

09.11.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

10.11.2016 r. g.0800 –  † Antonina Nowak z 4 Róży  –  z pogrzebu

13.11.2016 r. g.0800 –  Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

17.11.2016 r. g.1800 – Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

18.11.2016 r. g.0800 –  † Irena Grucelska z 2 Róży N – int. z pogrzebu

20.11.2016 r. g.0930 – O bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla w dniu Patrona, a zmarłym wieczną radość nieba

22.11.2016 r. g.1800 – Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. św. Katarzyny Męczennicy

23.11.2016 r. g.0800 –  † Irena Grucelska z 2 Róży N – int. z pogrzebu

26.11.2016 r. g.0800 –  † Irena Grucelska z 2 Róży N – int. z pogrzebu

30.11.2016 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu imienin – int. od Ż.R.

 

GRUDZIEŃ

03.12.2016 r. g.0630 –  † Irena Grucelska z 2 Róży N – int. z pogrzebu

07.12.2016 r. g.0800 Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

07.12.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

10.12.2016 r. g.0800 Za zmarłe członkinie z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

12.12.2016 r. g.1700 –  † Irena Grucelska z 2 Róży N – int. z pogrzebu

14.12.2016 r. g.0800 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a  zmarłym Wieczną Radość Nieba

15.12.2016 r. g.0800 † Irena Węgrzynowska z 7 Róży w 1 r. śmierci – int. od ŻR

16.12.2016 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 7 r. śmierci – of. od Ż.R.

17.12.2016 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 7 r. śmierci – of. od 6 Róży Niewiast p.w. Św. Jacka Odrowąża

18.12.2016 r. g.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

27.11.2016 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    18.12.2016 r. g. 1330 – Róża 20 N

g. 1430 – Róża 18 N                                    g. 1430 – Róża 21 N

g. 1530 – Róża 19 N                                     g. 1530 – Róża 23 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                               g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

09.11.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 28 RÓŻA  NIEWIAST  PW. MATKI BOŻEJ  JASNOGÓRSKIEJ

07.12.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 29 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. JOANNY DARK

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2016 r. (Nr 505 – 506)

WRZESIEŃ

Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

PADŻIERNIK

Intencja ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRZESIEŃ

02.09.2016 r. g. 0800 –  † Krystyna Błażejewska z 10 Róży – int. z pogrzebu

02.09.2016 r. g. 0800 –  † Maria Drożdziak z 7 Róży – int. z pogrzebu

03.09.2016 r. g. 0800 –  † Gertruda Chmara  z 18 Róży -  z pogrzebu

04.09.2016 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.09.2016 r. g. 0700 –  † Bożena Adamczyk z 8 Róży –  z pogrzebu

06.09.2016 r. g. 0700 –  † Maria Drożdziak z 7 Róży – int. z pogrzebu

07.09.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

08.09.2016 r. g. 0800 –  † Bożena Adamczyk z 8 Róży –  z pogrzebu

09.09.2016 r. g. 0700 –  † Marta Grodecka z 20 Róży  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

09.09.2016 r. g. 0800 –  † Maria Drożdziak z 7 Róży – int. z pogrzebu

10.09.2016 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

11.09.2016 r. g. 0800 –  † Bożena Adamczyk z 8 Róży –  z pogrzebu

12.09.2016 r. g. 0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

13.09.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży Niewiast  p.w. Św. Jacka Odrowąża

14.09.2016 r. g. 0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. Św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość nieba

15.09.2016 r. g. 0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

15.09.2016 r. g. 0800 –  † Maria Drożdziak z 7 Róży – int. z pogrzebu

16.09.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże i opiekę MB dla członków I Róży M p.w. Św. Piotra

17.09.2016 r. g. 0800 –  † Maria Drożdziak z 7 Róży – int. z pogrzebu

18.09.2016 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń  i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

20.09.2016 r. g. 0800 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

21.09.2016 r. g. 0800 –  † Maria Drożdziak z 7 Róży – int. z pogrzebu

24.09.2016 r. g. 0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

28.09.2016 r. g. 0700 –  † Wojciech Gnerowicz z VI Róży  M – 1 r. śmierci – int. od ŻR

29.09.2016 r. g. 0800 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

29.09.2016 r. g. 1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń  i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

30.09.2016 r. g. 0800 –  † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu urodzin – int od ŻR

 

PAŻDZIERNIK

01.10.2016 r. g. 0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

02.10.2016 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.10.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

06.10.2016 r. g. 0700 –  † Marianna Lichota z 2 Róży  N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

07.10.2016 r. g. 0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

09.10.2016 r. g. 0630 –  –  † Antonina Nowak z 4 Róży  N – m-c po śmierci – int. od ŻR

10.10.2016 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń  i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

11.10.2016 r. g. 1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń  i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty

12.10.2016 r. g. 0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. Św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość nieba

12.10.2016 r. g. 0800 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

13.10.2016 r. g. 1800 –  †† Za zmarłe członkinie z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

15.10.2016 r. g. 0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

17.10.2016 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członków  i ich rodzin z III Róży M p.w. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

18.10.2016 r. g. 0800 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

19.10.2016 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń  i ich rodzin z 19 Róży p.w. Św. Barbary

20.10.2016 r. g. 0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

21.10.2016 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń  i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

22.10.2016 r. g. 0700 –  † Gertruda Chmara z 18 Róży –  z pogrzebu

25.10.2016 r. g. 0700 –  O bł. Boże i zdrowie dla członków  i ich rodzin z III Róży M p.w. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

28.10.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże , zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

25.09.2016 r. g.1330 – Akcja Katolicka    30.10.2016 r. g.1330 – Róża 14 N

g.1430 – Róża 12 N                                    g.1430 – Róża 15 N

g.1530 – Róża 13 N                                     g.1530 – Róża 16 N

g.1630 –  Cicha Adoracja                               g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

07.09.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI  24 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

05.10.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 26 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. MARII  MAGDALENY

 

LIPIEC - SIERPIEŃ  2016 r. (Nr 503 – 504)

LIPIEC

Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

SIERPIEŃ

Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczynił się do sprawy pokoju na świecie.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

03.07.2016 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.07.2016 r. g.0700 –  † Helena Lis z 8 Róży  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

06.07.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z III Róży M p. w. Jana Chrzciciela, a zmarłym wieczną radość nieba

06.07.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

09.07.2016 r. g.0700 –  † Krystyna Pieńkos z 16 Róży  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

13.07.2016 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

15.07.2016 r. g.0700 –  † Wanda Kurlandczyk z 19 Róży  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

23.07.2016 r. g.0800 –  Dziękczynna z okazji 40 – Lecia powstania 26 Róży p. w. Św. Maryi Magdaleny, z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin

24.07.2016 r. g.0930 –  O bł Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

25.07.2016 r. g.1800 –  † Wanda Kurlandczyk z 19 Róży w 1 r. śmierci – int. od członkiń 19 Róży p.w. Św. Barbary

26.07.2016 r. g.0700 –  † Jadwiga Czach z 7 Róży  – 1 r. śmierci – int. od ŻR

31.07.2016 r. g.0630 –  † Krystyna Błażejewska  z 10 Róży  – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

SIERPIEŃ

03.08.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.08.2016 r. g.0700 –  † Bożena Adamczyk  z 8 Róży  – m-c po śmierci – int. od ŻR

07.08.2016 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

10.08.2016 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

12.08.2016 r. g.0700 –  † Krystyna Błażejewska  z 10 Róży  – z pogrzebu

12.08.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży  p.w. Św. Zyty, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

16.08.2016 r. g.0700 –  † Bożena Adamczyk  z 8 Róży  – z pogrzebu

16.08.2016 r. g.0800 –  † Krystyna Błażejewska  z 10 Róży  – z pogrzebu

18.08.2016 r. g.0700 –  † Bożena Adamczyk  z 8 Róży  – z pogrzebu

20.08.2016 r. g.0700 –  † Krystyna Błażejewska  z 10 Róży  – z pogrzebu

21.08.2016 r. g.0630 –  † Teresa Wołujewicz z 6 Róży N – 1 r. śmierci – int. od ŻR

23.08.2016 r. g.0800 –  † Bożena Adamczyk  z 8 Róży  – z pogrzebu

24.08.2016r. g.0700 † Jan Szymczyk z II Róży M – 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

24.08.2016 r. g.0800 –  † Krystyna Błażejewska  z 10 Róży  – z pogrzebu

25.08.2016 r. g.0800 –  † Bożena Adamczyk  z 8 Róży  – z pogrzebu

29.08.2016 r. g.0700 –  † Krystyna Błażejewska  z 10 Róży  – z pogrzebu

30.08.2016 r. g.0700 –  † Bożena Adamczyk  z 8 Róży  – z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

31.07.2016 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    28.08.2016 r. g. 1330 – Róża 7 N

g. 1430 – Róża 5 N                                      g. 1430 – Róża 8 N

g. 1530 – Róża 6 N                                      g. 1530 – Róża 10 N

g. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

06.07.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 21 RÓŻA  NIEWIAST  PW.  SERCA JEZUSOWEGO

03.08.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 23 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. ELŻBIETY

 

MAJ - CZERWIEC  2016 r. (Nr 501 – 502)

MAJ

Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniono ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Intencja ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

CZERWIEC

Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Intencja ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MAJ

01.05.2016 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

03.05.2016 r. g.0800 –  † Jerzy Kalkowski z VI Róży M –  int. z pogrzebu

04.05.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

10.05.2016 r. g.1800 –  Dziękczynna z okazji 40 – Lecia powstania 18 Róży p.w. Św. Bernadety z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin

11.05.2016 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

11.05.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

12.05.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży p.w. Św. Antoniego

13.05.2016 r. g.0700 –  † Stanisława (k) Nuszel z 32 Róży – 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

15.05.2016r.g.0800 O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

16.05.2016 r.g.0800 O Boże bł. i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Zbigniewa z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej w dniu rocznicy Święceń Kapłańskich – int. od Wspólnoty Ż.R.

18.05.2016r. g.0700 † Marianna Materka z 1 Róży N – 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

22.05.2016r. g.0630 † Anna Gnerowicz z 7 Róży  – 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

25.05.2016r. g.0700 † Zofia Rohde z 5 Róży N – 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

30.05.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu, a zmarłym wieczną radość nieba

31.05.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. Św. Joanny Dark

31.05.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

 

CZERWIEC

01.06.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N p.w. Św. Maksymiliana Kolbe

01.06.2016 r.g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.06.2016 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

08.06.2016 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

11.06.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży N p.w. Św. Antoniego

12.06.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość nieba

14.06.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

15.06.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży N p.w. Św. Jacka Odrowąża

21.06.2016r. g.0700 † Tadeusz Mroczkowski z III Róży M – 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

21.06.2016r.g.1800 – Za zmarłe członkinie z 4 Róży N p.w. Św. Antoniego

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.05.2016 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    26.06.2016 r. g. 1330 – Róża 1 N

g. 1430 – Róża V M                                    g. 1430 – Róża 2 N

g. 1530 – Róża VI M                                   g. 1530 – Róża 4 N

g. 1630 – Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.05.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 19 RÓŻA  NIEWIAST  PW.  ŚW. BARBARY

01.06.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 20 RÓŻA NIEWIAST PW. CHRYSTUSA KRÓLA

 

MARZEC - KWIECIEŃ  2016 r. (Nr 499 – 500)

MARZEC

Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowych i pogodnym środowisku.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

KWIECIEŃ

Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno – religijnych.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARZEC

02.03.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.03.2016 r. g.0800 –  † Krystyna Drozdowska – w 4 r. śmierci – int. od członkiń 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

06.03.2016 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

07.03.2016 r. g.0700 –  † Halina Dietrich z 29 Róży – m-c po śmierci – int. od Ż.R.

09.03.2016 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

12.03.2016 r. g.0700 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

13.03.2016 r. g.0800 –  Z okazji 41 Rocznicy powstania 20 Róży p.w. Chrystusa Króla z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla członkiń i ich rodzin, a zmarłym wieczną radość nieba

17.03.2016 r. g.0800 O Boże bł.  i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona z okazji imienin z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej – int. od Wspólnoty Ż.R.

22.03.2016r.g.0800 † Zofia Ziółkowska z 28 Róży –  int. z pogrzebu

26.03.2016 r. g.2000 † Zofia Ziółkowska z 28 Róży – m-c po śmierci – int. od Ż.R.

29.03.2016 r. g.0800 – † Jerzy Kalkowski z VI Róży M– m-c po śmierci – int. od Ż.R.

29.03.2016r.g.1800 – † Halina Dietrich z 29 Róży –  int. od członkiń 29 Róży p.w.  Św. Joanny Dark

30.03.2016r.g.0700 † Zofia Ziółkowska z 28 Róży –  int. z pogrzebu

 

KWIECIEŃ

02.04.2016 r.g.0700 –  † Zofia Ziółkowska z 28 Róży –  int. z pogrzebu

03.04.2016 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

06.04.2016 r.g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

09.04.2016 r. g.0700 –  † Anna Porembska z 24 Róży – 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

10.04.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

13.04.2016 r. g.0700 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość nieba

14.04.2016r.g.0800 † Zofia Ziółkowska z 28 Róży –  int. z pogrzebu

17.04.2016 r. g.0630 –  † Zbigniew Szczęch z I Róży M– 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

17.04.2016 r.g.0930 –  Dziękczynna z okazji 40 – Lecia powstania 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę dla członkiń i ich rodzin

19.04.2016r.g.1800 – Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

24.04.2016 r.g.0800 –  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin  z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

27.04.2016 r.g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla żyjących członkiń z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym wieczną radość nieba

29.04.2016 r. g.0700 –  † Zofia Butkiewicz z 4 Róży N – 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

27.03.2016 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    24.04.2016 r. g. 1330 – Róża I M

g. 1430 – Róża 30 N                                       g. 1430 – Róża II M

g. 1530 – Róża 32 N                                       g. 1530 – Róża III M

g. 1630 –  Cicha Adoracja                            g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

02.03.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 16 RÓŻA  NIEWIAST  PW.  ŚW. KATARZYNY MĘCZENNICY

06.04.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 18 RÓŻA NIEWIAST PW.  ŚW. BERNADETY

 

STYCZEŃ - LUTY  2016 r. (Nr 497 – 498)

STYCZEŃ

Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

Intencja ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

LUTY

Intencja ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

Intencja ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

03.01.2016 r. g.0630 –  † Irena Węgrzynowska z 7 Róży – int. z pogrzebu

03.01.2016 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

06.01.2016 r. g.0800 –  † Honorata Kujawska z 21 Róży w 1 r. śmierci – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

06.01.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

07.01.2016 r. g.0700 –  † Honorata Kujawska z 21 Róży – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

10.01.2016 r. g.0930 –  † Genowefa Wereska członkini 13 Róży N. – 2 r. śm. – int. od męża z rodziną

13.01.2016 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

17.01.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

19.01.2016 r. g.0700 –  † Irena Węgrzynowska z 7 Róży – m-c po śm. – int. od Ż.R.

 

LUTY

03.02.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona w dniu urodzin – ofiara od Wspólnoty ŻR

03.02.2016 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

07.02.2016 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

08.02.2016 r. g.0700 –  † Marianna Kowalczyk z 24 Róży – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

10.02.2016 r. g.1800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św.  Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

14.02.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

15.02.2016 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży Niewiast p.w. Maksymiliana Kolbego

19.02.2016 r. g.0700 –  † Marianna Szczęch z 15 Róży – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

19.02.2016 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie  i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 28 Róży p.w. NMP Jasnogórskiej

25.02.2016 r. g.0700 –  † Marianna Jóźwiak  z 28 Róży – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

31.01.2016 r. g. 1330 – Akcja Katolicka    28.02.2016 r. g. 1330 – Róża 26 N

g. 1430 – Róża 23 N                                      g. 1430 – Róża 28 N

g. 1530 – Róża 24 N                                      g. 1530 – Róża 29 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                           g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

06.01.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 14 RÓŻA  NIEWIAST  PW. ŚW. ŚW. CECYLII

03.02.2016r. O GODZ. 1800 PEŁNI 15 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. JUDY TADEUSZA

 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2015 r. (Nr 495 – 496)

LISTOPAD

Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.

Intencja misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

GRUDZIEŃ

Intencja ogólna:  Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

Intencja misyjna: Aby rodziny, zwłaszcza te, które cierpią, odnalazły w narodzinach Jezusa znak nadziei.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LISTOPAD

01.11.2015r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

03.11.2015 r. g.0700 – † Danuta Skonieczna z 2 Róży N. – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

04.11.2015 r. g.0700 – † Marta Grodecka z 20 Róży – of. z pogrzebu

04.11.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

05.11.2015 r. g.0700 – † Wojciech Gnerowicz z VI Róży M. – m-c po śm. – int. od Ż.R.

05.11.2015 r. g.0800 – †† Za zmarłe członkinie z 8 Róży p.w. św. Wojciecha

06.11.2015 r. g.0700 – † Wanda Godlewska z 13 Róży  – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

08.11.2015 r. g.0930 – †† Za zmarłe członkinie z 7 Róży p.w. Niepo. Poczęcia NMP

08.11.2015 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

09.11.2015 r. g.0700 – †† Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

09.11.2015 r. g.0800 – † Marta Grodecka z 20 Róży – of. z pogrzebu

10.11.2015 r. g.0700 – † Benedykt Marocki z VI Róży M.  – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

10.11.2015 r. g.1800 – †† Za zmarłe członkinie z 6 Róży N. p.w. św. Jacka Odrowąża

11.11.2015 r. g.0800 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a  zmarłym Wieczną Radość Nieba

12.11.2015 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

12.11.2015 r. g.1800 – Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

13.11.2015 r. g.0700 – † Marianna Lichota z 2 Róży N. – m-c po śm. – int. od Ż.R.

18.11.2015 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

22.11.2015 r. g.0800 – O bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla w dniu Patrona

23.11.2015 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty

25.11.2015 r. g.1800 – Za zmarłe członkinie z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbe

26.11.2015 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 12 Róży p.w. Św. Franciszka z Asyżu

30.11.2015 r. g.0700 – † Włodzimierz Kujawski z III Róży M. – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

30.11.2015 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu imienin – int. od Ż.R.

 

GRUDZIEŃ

02.12.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

04.12.2015 r. g.1700 –  † Wanda Kurlandczyk  była zelatorka 19 Róży – int. od członkiń 19 Róży p.w. Św. Barbary

06.12.2015 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

08.12.2015 r. g.0800 – O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dniu Patronki

08.12.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych  członków z IV i VI Róży M.

09.12.2015 r. g.0800 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w.  Św. Ludwika, a  zmarłym Wieczną Radość Nieba

12.12.2015 r. g.0800 – O łaskę zdrowia dla Eugeniusza Krawczyka oraz bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny – int. od VI Róży M.

13.12.2015 r. g.1800 – † Maria Sztark  członkini 16 Róży w 16 r. śmierci

15.12.2015 r. g.0630 – † Jadwiga Pelc  z 20 Róży  – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

16.12.2015 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 6 r. śmierci – of. od Ż.R.

17.12.2015 r. g.1800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 6 r. śmierci – of. od 6 Róży Niewiast p.w. Św. Jacka Odrowąża

20.12.2015 r. g.1800 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla członków z VI Róży M.i ich rodzin

23.12.2015 r. g.0630 – † Bolesław Brennenstuhl  z V Róży M. – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

25.12.2015 r. g.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

31.12.2015 r. g.0800 – † Waleria Nelkowska  z 14 Róży – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.11.2015 r. g. 1330 – Akcja Katolicka     27.12.2015 r. g. 1330 – Róża 19 N

g. 1430 – Róża 16 N                                         g. 1430 – Róża 20 N

g. 1530 – Róża 18 N                                         g. 1530 – Róża 21 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                              g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR  PRZY  SZTANDARZE  ŻAŁOBNYM  NA  MSZY  ŚW.  W  ŚRODĘ :

04.11.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI 12 RÓŻA  NIEWIAST  PW. ŚW.  FRANCISZKA  Z  ASYŻU

02.12.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI 13 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. ZYTY

 

WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIK  2015 r. (Nr 493 – 494)

WRZESIEŃ

Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.

Intencja misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

PAŹDZIERNIK

Intencja ogólna:   Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRZESIEŃ

01.09.2015 r. g. 0800 –  † Tadeusz Mroczkowski z III Róży M. – m-c po śm. – int. od Ż.R.

02.09.2015 r. g. 0700 –  † Helena Lis z 8 Róży N. – int. z pogrzebu

02.09.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

03.09.2015 r. g. 0700 –  † Tadeusz Mroczkowski z III Róży M. –  int. z pogrzebu

03.09.2015 r. g. 0700 –  † Helena Lis z 8 Róży N. – m-c po śm. – int. od Ż.R.

04.09.2015 r. g. 0800 –  † Marianna Materka z 1 Róży N. – int. od członkiń 1 Roży N. p.w. św. Maksymiliana Kolbe

04.09.2015 r. g. 0800 –  † Helena Lis z 8 Róży N. – int. z pogrzebu

05.09.2015 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży p.w. św. Jacka Odrowąża

06.09.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

07.09.2015 r. g.1800 –  Podziękowanie za otrzymane łaski z pośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży N. p.w. św. Antoniego

08.09.2015 r. g. 0800 –  † Helena Lis z 8 Róży N. – int. z pogrzebu

08.09.2015 r. g. 1800 –  † Tadeusz Mroczkowski z III Róży M. –  int. z pogrzebu

09.09.2015 r. g.0700 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

09.09.2015 r. g. 0800 –  † Wanda Kurlandczyk z 10 Róży– int. z pogrzebu

10.09.2015 r. g. 0800 –  † Wanda Kurlandczyk z 10 Róży– int. z pogrzebu

12.09.2015 r. g. 0700 –  † Helena Lis z 8 Róży N. – int. z pogrzebu

12.09.2015 r. g. 0800 –  † Tadeusz Mroczkowski z III Róży M. –  int. z pogrzebu

12.09.2015 r. g. 0800 –  † Wanda Kurlandczyk z 10 Róży– int. z pogrzebu

14.09.2015 r. g.1800 –  † Emilia Wiśniewska, założycielka Ż.R., zelatorka 22 Róży w 2 r. śm.

15.09.2015 r. g. 0700 –  † Wanda Kurlandczyk z 10 Róży– int. z pogrzebu

20.09.2015 r. g. 0930 –  †† Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. św. Katarzyny Męczennicy

24.09.2015 r. g.0800 –  † Inga Kominiak z 15 Róży w 1 r. śm. – int. od Ż.R.

24.09.2015 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 26 Róży p.w. św. Marii Magdaleny, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

30.09.2015 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu urodzin – of. od Ż.R.

 

PAŹDZIERNIK

01.10.2015 r. g. 0700 –  † Wanda Kurlandczyk z 10 Róży – m-c po śm. – int. od Ż.R.

01.10.2015 r. g. 0800 –  † Krystyna Pieńkos z 16 Róży – m-c po śm. – int. od Ż.R.

01.10.2015 r. g. 1800 –  † Jan Szymczyk z II Róży M – int. z pogrzebu

02.10.2015 r. g. 0800 –  † Jadwiga Czach z 7 Róży – m-c po śm. – int. od Ż.R.

03.10.2015 r. g. 0700 – † Jan Szymczyk z II Róży M – m-c po śm. – int. od Ż.R.

04.10.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.10.2015 r. g. 0700 –  † Jan Szymczyk z II Róży M – int. z pogrzebu

07.10.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

09.10.2015 r. g. 0800 –  † Jan Szymczyk z II Róży M – int. z pogrzebu

09.10.2015 r. g. 1800 –  †† Za zmarłe członkinie z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

14.10.2015 r. g.0700 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

19.10.2015 r. g.0800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty

23.10.2015 r. g.1800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

28.10.2015 r. g.1800 – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże , zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

27.09.2015 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          25.10.2015 r. g. 1330 – Róża 13 N

g. 1430 – Róża 10 N                                             g. 1430 – Róża 14 N

g. 1530 – Róża 12 N                                             g. 1530 – Róża 15 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                  g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

02.09.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI  8 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. WOJCIECHA

07.10.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI 10 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. JERZEGO

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 r. (Nr 491 – 492)

LIPIEC

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

SIERPIEŃ

Intencja ogólna:  Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.

Intencja misyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

01.07.2015 r. g.0800 † Marianna Materka z 1 Róży N. – m- c po śmierci – of. od ŻR

01.07.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

02.07.2015 r. g.0700 † Stanisława Nuszel z 32Róży – int. z pogrzebu

02.07.2015 r. g.0800 – † Anna Gnerowicz z 7 Róży – m-c po śmierci – int. od Ż.R.

03.07.2015 r. g.0700 – † Marianna Materka z 1 Róży N. – int. z pogrzebu

03.07.2015 r. g.0800 – † Zofia Rohde z 5 Róży N. – m-c po śmierci – int. od Ż.R.

05.07.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.07.2015 r. g.0800 – † Marianna Materka z 1 Róży N. – int. z pogrzebu

07.07.2015 r. g.0700 † Anna Gnerowicz z 7 Róży – int. z pogrzebu

07.07.2015 r. g.0800 † Stanisława Nuszel z 32Róży – int. z pogrzebu

08.07.2015 r. g.0700 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

09.07.2015 r. g.0800 † Anna Gnerowicz z 7 Róży – int. z pogrzebu

10.07.2015 r. g.0700 † Stanisława Nuszel z 32Róży – int. z pogrzebu

11.07.2015 r. g.0700 – †† Honorata Kujawska z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego oraz pozostałe zmarłe członkinie

13.07.2015 r. g.0700 † Stanisława Nuszel z 32Róży – int. z pogrzebu

13.07.2015 r. g.0800 – † Marianna Materka z 1 Róży N. – int. z pogrzebu

14.07.2015 r. g.0700 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. z pogrzebu

14.07.2015 r. g.0800 † Anna Gnerowicz z 7 Róży – int. z pogrzebu

17.07.2015 r. g.0700 – † Marianna Materka z 1 Róży N. – int. z pogrzebu

17.07.2015 r. g.0800 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. z pogrzebu

18.07.2015 r. g.0700 † Anna Gnerowicz z 7 Róży – int. z pogrzebu

19.07.2015 r. g.0800 O bł. Boże, zdrowie dla członków i ich rodzin z 1 Róży M. p.w. św. Piotra

20.07.2015 r. g.0700 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży N. p.w. św. Anny

20.07.2015 r. g.0800 † Anna Gnerowicz z 7 Róży – int. z pogrzebu

21.07.2015 r. g.0800 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. z pogrzebu

24.07.2015 r. g.0700 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. z pogrzebu

29.07.2015 r. g.0800 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. z pogrzebu

30.07.2015 r. g.0700 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży N. p.w. św. Anny

 

SIERPIEŃ

02.08.2015 r. g.0630 – † Helena Szczęsna z 14 Róży – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

02.08.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

04.08.2015 r. g.0700 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży N. p.w. św. Anny

05.08.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

08.08.2015 r. g.0700 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. z pogrzebu

10.08.2015 r. g.0800 – † Zofia Rohde z 5 Róży – int. od członkiń 5 Róży N. p.w. św. Anny

12.08.2015 r. g.0700 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

14.08.2015 r. g.0800 – † Marianna Materka z 1 Róży N. – int. od członkiń 1 Róży N. p.w. św. Maksymiliana Kolbe

16.08.2015 r. g.0630 – † Irena Wicher z 26 Róży – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

22.08.2015 r. g.0800 – †† Za zmarłe członkinie z 4 Róży N. p.w. św. Antoniego

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.07.2015 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          30.08.2015 r. g. 1330 – Róża 6 N

g. 1430 – Róża 4 N                                                 g. 1430 – Róża 7 N

g. 1530 – Róża 5 N                                                 g. 1530 – Róża 8 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                   g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

01.07.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI  6  RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. JACKA ODROWĄŻA

05.08.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI 7 RÓŻA NIEWIAST PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

 

MAJ - CZERWIEC 2015 r. (Nr 489 – 490)

MAJ

Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

Intencja misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

CZERWIEC

Intencja ogólna:  Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.

Intencja misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MAJ

03.05.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.05.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

11.05.2015 r. g.1800 –   O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

12.05.2015 r. g.0700 –  O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży . p.w. Serca Jezusowego

13.05.2015 r. g.0700 –   Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

14.05.2015 r. g.0700 –   † Anna Porembska z 24 Róży – m-c po śmierci – int. od Ż.R.

16.05.2015 r. g.0700 –   † Tywoniuk Halina z 24 Róży w 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

17.05.2015 r. g.0630 –   † Zbigniew Szczęch z I Róży M. – m-c po śmierci – int. od Ż.R.

19.05.2015 r. g.1800 O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. Św. Joanny D'Arc

20.05.2015 r. g.0700 –   † Klecha Józefa z 8 Róży w 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

20.05.2015 r. g.0700 –   † Leokadia Mękal z 14 Róży w 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

29.05.2015 r. g.0800 –   † Zofia Butkiewicz z 4 Róży N – m-c po śmierci – int. od Ż.R.

 

CZERWIEC

03.06.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.06.2015 r. g.0700 –   † Adela Flach z 14 Róży w 1 r. śmierci – int. od Ż.R.

07.06.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

10.06.2015 r. g.0700 –   Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

12.06.2015 r. g.1800 –   Podziękowanie za opiekę z prośbą o bł. Boże i wszelkie łaski dla członkiń z 4 Róży N. p.w. Św. Antoniego

14.06.2015 r. g.0930 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

22.06.2015 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

30.06.2015 r. g.0700 –   O bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży  p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

31.05.2015 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          28.06.2015 r. g. 1330 – Róża VI M

g. 1430 – Róża III M                                              g. 1430 – Róża  1 N

g. 1530 – Róża V M                                               g. 1530 – Róża 2 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                  g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

06.05.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI  4 RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. ANTONIEGO

03.06.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI 5 RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. ANNY

 

MARZEC - KWIECIEŃ  2015 r. (Nr 487 – 488)

MARZEC

Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

Intencja misyjna: Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

KWIECIEŃ

Intencja ogólna:  Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.

Intencja misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARZEC

01.03.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

02.03.2015 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelki łaski dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. św. Maksymiliana Kolbe, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

03.03.2015 r. g.0700 –  † Marianna Kowalczyk  czł. 24 Róży – int. z pogrzebu

04.03.2015r. g.1800 –   Za zmarłych z  Żywego Różańca

05.03.2015 r. g.0800 –  † Marianna Kowalczyk  czł. 24 Róży – int. z pogrzebu

06.03.2015 r. g.1800 † Krystyna Drozdowska – w 3 r. śmierci – int. od członkiń 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

07.03.2015 r. g.0700 † Honorata Kujawska czł. 21 Róży – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

07.03.2015 r. g.0800 Prośba o łaskę zdrowia i bł. Boże dla Eugeniusza Krawczyka – int. od VI Róży M. p.w. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego

07.03.2015 r. g.1800 Dziękczynna z okazji 40 – Lecia założenia 19 Róży p.w. Św. Barbary z prośbą o bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń , a zmarłym wieczną radość Nieba

08.03.2015 r. g.0800 Dziękczynna z okazji 40 rocznicy powstania 20 Róży p.w. Chrystusa Króla z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla członkiń i ich rodzin

09.03.2015 r. g.0700 –  † Marianna Kowalczyk  czł. 24 Róży – int. z pogrzebu

10.03.2015 r. g.0800 –  † Marianna Kowalczyk  czł. 24 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

11.03.2015 r. g.0700 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 1 Róży N. p.w. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym  wieczną radość Nieba

11.03.2015 r. g.0800 –  † Marianna Kowalczyk  czł. 24 Róży – int. z pogrzebu

13.03.2015 r. g.0700 –  † Marianna Szczęch  czł. 15 Róży – int. z pogrzebu

14.03.2015 r. g.0700 –  † Marianna Kowalczyk  czł. 24 Róży – int. z pogrzebu

17.03.2015 r. g.0700 –  † Marianna Szczęch  czł. 15 Róży – int. z pogrzebu

17.03.2015 r. g.0800 O Boże bł.  i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej w dniu imienin – int. od Wspólnoty Ż.R.

20.03.2015 r. g.0800 –  † Marianna Szczęch  czł. 15 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

22.03.2015 r. g.0800 –  Dziękczynna z okazji 40-lecia powstania 21 Róży p.w. Serca Jezusowego z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin

24.03.2015 r. g.0800 –  † Marianna Szczęch  czł. 15 Róży – int. z pogrzebu

25.03.2015 r. g.0800 –  † Kazimiera Męcińska z 32 Róży – w 1 r. śm. – int. od Ż. R.

25.03.2015 r. g.0800 –  † Marianna Jóźwiak z 28 Róży – m-c po śmierci – int. od ŻR

 

KWIECIEŃ

01.04.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.04.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

08.04.2015 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 1 Róży N. p.w. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym  wieczną radość Nieba

11.04.2015 r. g.0700 † Honorata Kujawska czł. 21 Róży – int. od członkiń 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

14.04.2015 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży N. p.w. Św. Jacka Odrowąża

16.04.2015 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie z okazji 39 Rocznicy powstania 24 Róży p.w. Jadwigi Śląskiej dla członkiń i ich rodzin , a zmarłym  wieczną radość Nieba

19.04.2015 r. g.0800 –  Dziękczynna z okazji 104 urodzin Antoniny Nowak członkini 4 Róży N z prośbą o bł. Boże i zdrowie na dalsze lata

21.04.2015 r. g.1800 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 1 Róży N. p.w. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym  wieczną radość Nieba

23.04.2015 r. g.1800 –  Prośba o bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha w Dniu Patrona

24.04.2015 r. g.0800 –  Za dusze w czyśćcu cierpiące – int. Od 7 Róży Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

25.04.2015 r. g.0800 –  Prośba o łaskę zdrowia i bł. Boże z okazji imienin Wojciecha Gnerowicza – int. od VI Róży M. p.w. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego

27.04.2015 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń z 13 Róży p.w. Św. Zyty w Dniu Patrona , a zmarłym  członkiniom wieczną radość w Niebie

28.04.2015 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.03.2015 r.  g. 1330 – Akcja Katolicka         26.04.2015 r. g. 1330 – Róża 32N

g. 1430 – Róża 29 N                                              g. 1430 – Róża I M

g. 1530 – Róża 30 N                                              g. 1530 – Róża II M

g. 1630 – Cicha Adoracja                                    g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

04.03.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI  1 RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE

01.04.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI 2 RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. FRANCISZKA

 

STYCZEŃ - LUTY  2015 r. (Nr 485 – 486)

STYCZEŃ

Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Intencja misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

LUTY

Intencja ogólna:  Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

02.01.2015 r. g.0700 –  † Benedykt Marocki z VI Róży M. – int. z pogrzebu

04.01.2015 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

05.01.2015 r. g.0700 –  † Włodzimierz Kujawski z III Róży M. – int. z pogrzebu

06.01.2015 r. g.0630 –  † Benedykt Marocki z VI Róży M. – int. z pogrzebu

06.01.2015 r. g.0800 –  Prośba o bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży N. p.w. św. Maksymiliana

07.01.2015 r. g.0800 –  † Genowefa Wereska członkini 13 Róży N. – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

07.01.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

08.01.2015 r. g.0700 –  † Benedykt Marocki z VI Róży M. – int. z pogrzebu

09.01.2015 r. g.0700 –  † Jadwiga Pelc członkini 20 Róży – int. z pogrzebu

09.01.2015 r. g.0800 –  † Włodzimierz Kujawski z III Róży M. – int. z pogrzebu

11.01.2015 r. g.0930 –  † Genowefa Wereska członkini 13 Róży N. – 1 r. śm. – int. od męża z rodziną

12.01.2015 r. g.0800 –  † Leopold Gajberger z II Róży M. – 1 r. śm. – int. od Ż.R.

14.01.2015 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

14.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

15.01.2015 r. g.0700 –  † Jadwiga Pelc członkini 20 Róży – m-c po śm. – int. od Ż.R.

16.01.2015 r. g.0800 –  † Jadwiga Pelc członkini 20 Róży – int. z pogrzebu

18.01.2015 r. g.1030 –  † Włodzimierz Kujawski z III Róży M. – int. z pogrzebu

19.01.2015 r. g.0700 –  † Jadwiga Pelc członkini 20 Róży – int. z pogrzebu

20.01.2015 r. g.0800 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

21.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

22.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

23.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – m-c po śm. – int. od Ż.R.

23.01.2015 r. g.0700 –  † Jadwiga Pelc członkini 20 Róży – int. z pogrzebu

24.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

25.01.2015 r. g.0800 –  Prośba o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego z rozpoczętym Nowym Rokiem 2015

26.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

27.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

28.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

28.01.2015 r. g.0800 –  † Włodzimierz Kujawski z III Róży M. – int. z pogrzebu

29.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

29.01.2015 r. g.0800 –  † Jadwiga Pelc członkini 20 Róży – int. z pogrzebu

30.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

31.01.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

31.01.2015 r. g.0800 –  † Jadwiga Pelc członkini 20 Róży – int. z pogrzebu

 

LUTY

01.02.2015 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

02.02.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

02.02.2015 r. g.0800 –  † Jadwiga Pelc członkini 20 Róży – int. z pogrzebu

02.02.2015 r. g.0900 –  † Włodzimierz Kujawski z III Róży M. – int. z pogrzebu

03.02.2015 r. g.0800 –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona w dniu Urodzin – ofiara od Wspólnoty ŻR

04.02.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

04.02.2015 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.02.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

06.02.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

07.02.2015 r. g.0700 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

08.02.2015 r. g.0800 –  † Włodzimierz Kujawski z III Róży M. – int. z pogrzebu

08.02.2015 r. g.1200 –  † Bolesław Brenennstuhl z V Róży – int. z pogrzebu

11.02.2015 r. g.1800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

25.01.2015 r.g. 1330 – Akcja Katolicka           22.02.2015 r.  g. 1330 – Róża 24N

g. 1430 – Róża 21 N                                             g. 1430 – Róża 26N

g. 1530 – Róża 23 N                                            g. 1530 – Róża 28N

g. 1630 – Cicha Adoracja                                    g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

07.01.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI  V RÓŻA MĘSKA PW.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

04.02.2015r. O GODZ. 1800 PEŁNI VI RÓŻA MĘSKA PW.BŁ.KS.BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2014 r. (Nr 483 – 484)

LISTOPAD

Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.

Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

GRUDZIEŃ

Intencja ogólna:  Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LISTOPAD

01.11.2014 r. g.0930 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

02.11.2014 r.  g.0930 – †† Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. św. Katarzyny Męczennicy

02.11.2014 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

03.11.2014 r. g.0700 – †† Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

03.11.2014 r. g.1800 – †† Za zmarłe członkinie z 1 Róży N. p.w. św. Maksymiliana

04.11.2014 r. g.0800 – †† Inga Kominiak członkini 15 Róży – int. z pogrzebu

05.11.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

06.11.2014 r. g.0800 – †† Inga Kominiak członkini 15 Róży – int. z pogrzebu

07.11.2014 r. g.0800 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – int. od 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

08.11.2014 r. g.0700 – † Inga Kominiak z 15 Róży – int. z pogrzebu

09.11.2014 r. g.0930 – †† Za zmarłe członkinie z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

10.11.2014 r. g.0700 – †Inga Kominiak  z 15 Róży – int. z pogrzebu

12.11.2014 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w.Św. Elżbiety

12.11.2014 r. g.1800 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

13.11.2014 r. g.0800 – † Ing Kominiak z 15 Róży – int. z pogrzebu

13.11.2014 r. g.1800 – Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

14.11.2014 r. g.0800 – †† Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. św. Zyty

15.11.2014 r. g.0700 – † Inga Kominiak z 15 Róży – int. z pogrzebu

16.11.2014 r. g.0800 – †† Za zmarłych członków z 1 Róży M. p.w. św. Piotra

18.11.2014 r. g.0800 – †† Za zmarłych członków z 1 Róży M. p.w. św. Piotra

18.11.2014 r. g.1800 – †† Za zmarłe członkinie z 6 Róży N. p.w. św. Jacka Odrowąża

22.11.2014 r. g.0800 – †† Za zmarłych członków z 4 i 6 Róży M.

23.11.2014 r. g.0800 – O bł.Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w.  Chrystusa Króla w dniu Patrona

26.11.2014 r. g.0800 – † Helena Szczęsna członkini 14 Róży w dniu urodzin

30.11.2014 r. g.0930 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu imienin – of. od Ż.R.

 

GRUDZIEŃ

03.12.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.12.2014 r. g.0800 – Prośba o łaskę zdrowia i bł. Boże dla Jerzego, byłego zelatora IV Róży Męskiej

07.12.2014 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

08.12.2014 r. g.0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. Niepokalanego  Poczęcia NMP

10.12.2014 r. g.1800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

14.12.2014 r. g.1800 – † Maria Sztark w 15 r. śmierci członkini 13 Róży p.w. Św. Zyty - of. od rodziny

16.12.2014 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 5 r. śmierci – of. od Ż.R.

17.12.2014 r. g.1800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 5 r. śmierci – of. od 6 Róży Niewiast p.w. Św. Jacka Odrowąża

27.12.2014 r. g.0700 – † Anna Liput z 10 Róży - w 1 r. śmierci - of. od ŻR

30.12.2014r. g. 0700 – Dziękczynna za przeżyty Rok 2014 z prośbą o bł. Boże dla członkiń z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego, a zmarłym wieczną radość Nieba

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.11.2014 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          28.12.2014 r. g. 1330 – Róża 18 N

g. 1430 – Róża 15 N                                            g. 1430 – Róża 19 N

g. 1530 – Róża 16 N                                           g. 1530 – Róża 20 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                  g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

05.11.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI  II RÓŻA MĘSKA PW.ŚW. JÓZEFA

03.12.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI III RÓŻA MĘSKA PW.ŚW. JANA CHRZCICIELA

 

WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIK  2014 r. (Nr 481 – 482)

WRZESIEŃ

Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

PAŹDZIERNIK

Intencja ogólna:   Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.

Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRZESIEŃ

03.09.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

06.09.2014 r. g.0700 – † Irena Wicher członkini 26 Róży – of. z pogrzebu

06.09.2014 r. g.1800 – † Leokadia Mękal oraz Adela Flach członkinie 14 Róży

07.09.2014 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

10.09.2014 r. g.1800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

11.09.2014 r. g.1800 – † Irena Wicher członkini 26 Róży – of. z pogrzebu

14.09.2014 r. g.0630 – † Irena Wicher członkini 26 Róży – of. z pogrzebu

14.09.2014 r. g.0800 † Emilia Wiśniewska założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

16.09.2014 r. g.0800 – † Irena Wicher członkini 26 Róży – of. z pogrzebu

17.09.2014 r. g.0700 – † Irena Wicher członkini 26 Róży – m-c po śmierci - of. od ŻR

19.09.2014 r. g.0700 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

19.09.2014 r. g.1800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – w 1 r. śm. – of. od rodziny

20.09.2014 r. g.0700 – † Irena Wicher członkini 26 Róży – of. z pogrzebu

24.09.2014 r. g.0800 – † Irena Wicher członkini 26 Róży – of. z pogrzebu

24.09.2014 r. g.1800 – Dziękczynno- błagalna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży Niewiast p.w. Św. Jacka Odrowąża

29.09.2014 r. g.0800 – † Irena Wicher członkini 26 Róży – of. z pogrzebu

30.09.2014 r. g.0700 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu urodzin – of. od Ż.R.

30.09.2014 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

 

PAŹDZIERNIK

01.10.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

02.10.2014 r. g.1800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

05.10.2014 r. g.0930 – Dziękczynna z okazji 80 urodzin Józefa Wereskiego z 1 Róży Męskiej z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

05.10.2014 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

08.10.2014 r. g.1800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

09.10.2014 r. g.1800 – Dla członkini Reginy Sadłowskiej z 4 Róży Niewiast p.w. Św. Antoniego z okazji 90 urodzin z podziękowaniem za przeżyte lata z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata życia

10.10.2014 r. g.0800 – O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty

12.10.2014 r. g.0930 – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże , zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

25.10.2014 r. g.1800 – Za zmarłe członkinie z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla

28.10.2014 r. g.1800 – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże , zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza w Dniu Patrona

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.09.2014 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          26.10.2014 r. g. 1330 – Róża 12 N

g. 1430 – Róża 8 N                                             g. 1430 – Róża 13 N

g. 1530 – Róża 10 N                                           g. 1530 – Róża 14 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                  g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

03.09.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XXXII RÓŻA NIEWIAST PW. MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

01.10.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI I RÓŻA MĘSKA PW. ŚW. PIOTRA

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2014 r. (Nr 479 – 480)

LIPIEC

Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

Intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

SIERPIEŃ

Intencja ogólna:  Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.,

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

01.07.2014 r. g.0800 † Leokadia Mękal członkini 14 Róży – int. z pogrzebu

02.07.2014 r. g.0800 –  † Halina Tywoniuk członkini 24 Róży – int. z pogrzebu

02.07.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

03.07.2014 r. g.0700 † Leokadia Mękal członkini 14 Róży – int. z pogrzebu

04.07.2014 r. g.0800 –  † Halina Tywoniuk członkini 24 Róży – int. z pogrzebu

06.07.2014 r. g.0630 † Leokadia Mękal członkini 14 Róży – int. z pogrzebu

06.07.2014 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

07.07.2014 r. g.0700 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

09.07.2014 r. g.0700 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

09.07.2014 r. g.1800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

12.07.2014 r. g.0700 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

14.07.2014 r. g.0800 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

17.07.2014 r. g.0800 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

22.07.2014 r. g.0800 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

24.07.2014 r. g.0700 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

25.07.2014 r. g.0700 – † Hilary Pufelski członek I Róży Męskiej – w 1 r. śm. –of. od Ż.R.

27.07.2014 r. g.0630 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

28.07.2014 r. g.0800 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

29.07.2014 r. g.1800 † Leokadia Mękal członkini 14 Róży – int. z pogrzebu

30.07.2014 r. g.0700 – † Adela Flach członkini 14 Róży – m- c po śmierci – of. od ŻR

30.07.2014 r. g.1800 † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

31.07.2014 r. g.0700 – † Adela Flach członkini 14 Róży – int. z pogrzebu

 

SIERPIEŃ

01.08.2014 r. g.0800 – † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

03 .08. 2014 r. g. 06 30 – † Marianna Babińska członkini 8 Róży – w 1 r. śm. –of. od Ż.R.

03.08.2014 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

03.08.2014 r. g.2000 – † Józefa (kob.) Klecha członkini 8 Róży – int. z pogrzebu

04.08.2014 r. g.0800 – † Adela Flach członkini 14 Róży – of. z pogrzebu

05.08.2014 r. g.0700 – † Adela Flach członkini 14 Róży – of. z pogrzebu

06.08.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

11.08.2014 r.g.1800 –  O bł. Boże , zdrowie i wszelkie łaski dla członków i ich rodzin przez przyczynę Bł. Bronisława i Św. Filomeny dla VI Róży Męskiej p.w. Bł. Bronisława

13.08.2014 r. g.1800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

31.08.2014 r.g.1800 –  O bł. Boże , zdrowie i wszelkie łaski dla członków i ich rodzin przez przyczynę Bł. Bronisława dla VI Róży Męskiej p.w. Bł. Bronisława

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

27.07.2014 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          31.08.2014 r. g. 1330 – Róża 5 N

g. 1430 – Róża 2 N                                             g. 1430 – Róża 6 N

g. 1530 – Róża 4 N                                           g. 1530 – Róża 7 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                  g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

02.07.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XXIX RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. JOANNY  D ARC

06.08.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI XXX RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. MICHAŁA

 

MAJ - CZERWIEC 2014 r. ( Nr 477 – 478 )

MAJ

Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.

Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.


CZERWIEC

Intencja ogólna:  Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć

Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MAJ

04.05.2014 r. g.0930 –  Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o opatrzność Bożą na dalsze lata dla członkiń i ich rodzin z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

04.05.2014 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.05.2014 r. g.1800 –  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 20

07.05.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

09.05.2014 r. g.1800 –   O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

12.05.2014 r. g.0700 –  + Lucyna Cieszkowska z 29 Róży – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

14.05.2014 r. g.0700 –   Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

14.05.2014 r. g.1800 –   Dziękczynna z okazji 80 urodzin Krystyny Bujarskiej z 8 Róży z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

15.05.2014 r. g.1800 –   + Zofia Basiaga z 4 Róży – ofiara od członkiń

16.05.2014 r. g.0800 –  Dziękczynna za dar Kapłaństwa w 27 rocznicę Sakramentu Kapłaństwa Ks.  Proboszcza Zbigniewa Cichona z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie na dalsze lata posługi Chrystusowego Kapłaństwa – ofiara od  Wspólnoty ŻR

21.05.2014 r. g.1800 O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. Św.  Joanny Dark

23.05.2014 r. g.0800 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 1 Róży N. p.w. św. Maksymiliana Kolbe, a zmarłym wieczną radość Nieba

24.05.2014 r. g.0700 –  + Stanisława Sykut z 25 Róży  1 r. śmierci – ofiara od Ż.R.

29.05.2014 r. g.0700 –  + Janina Chołodzińska z 32 Róży  1 r. śmierci – ofiara od Ż.R.

30.05.2014 r. g. 0700 – + Małgorzata Piórkowska z 2 Róży  1 r. śmierci – ofiara od Ż.R.

 

CZERWIEC

01.06.2014 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

02.06.2014 r. g.0800 –  O Boże bł., zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 23 Róży p.w. Św.  Elżbiety

04.06.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

11.06.2014 r. g.0700 –   Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

13.06.2014 r. g.1800 –  Dziękczynna od członkiń i ich rodzin z 4 Róży N. p.w. Św. Antoniego

15.06.2014 r. g1030 –  + Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – int. od VI Róży M. p.w. Bł. Bronisława Komorowskiego

22.06.2014 r. g.0930 –  + Zofia Basiaga z 4 Róży  – ofiara od członkiń

26.06.2014 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

25.05.2014 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          29.06.2014 r. g. 1330 – Róża V M

g. 1430 – Róża II M                                            g. 1430 – Róża VI M

g. 1530 – Róża III M                                         g. 1530 – Róża 1 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                  g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

07.05.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XXVI RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. MARII MAGDALENY

04.06.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI XXVIII RÓŻA NIEWIAST PW.MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

 

MARZEC - KWIECIEŃ  2014 r. (Nr 475 – 476)

MARZEC

Intencja ogólna:  Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

KWIECIEŃ

Intencja ogólna:  Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczonych przez ból i chorobę.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARZEC

02.03.2014 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.03.2014 r. g.1800 –   Za zmarłych z  Żywego Różańca

06.03.2014 r. g.0800 –  + Krystyna Drozdowska – w 2 r. śmierci – ofiara od członkiń 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

07.03.2014 r. g.0800 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 1 Róży N. p.w. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym  wieczną radość Nieba

08.03.2014 r. g.0700 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w.  Serca Jezusowego

09.03.2014 r. g.0800 –  W 39 r. powstania 20 Róży p.w. Chrystusa Króla z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin

12.03.2014 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

15.03.2014 r. g.0700 –  + Katarzyna Socha z 32 Róży N. – w 1 r. śm. – int. od Ż.R.

17.03.2014 r. g.0800 – O Boże bł.  i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej w dniu imienin – int. od Wspólnoty Ż.R.

21.03.2014 r. g.0700 –  + Helena Krawczyk z 25 Róży – w 1 r. śm. – int. od Ż.R.

23.03.2014 r. g.0800 –  + Helena Krawczyk z 25 Róży – w 1 r. śm. – ofiara od członkiń 25 Róży

31.03.2014 r. g.0800 –  + Stanisława (kob.) Sykut – int. od członkiń 25 Róży

 

KWIECIEŃ

02.04.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

04.04.2014 r. g.0800 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 1 Róży N. p.w. Maksymiliana Kolbego, a zmarłym  wieczną radość Nieba

06.04.2014 r. g.0930 –  + Zofia Basiaga z 4 Róży Niewiast  - of. od członkiń 4 Róży

06.04.2014 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

09.04.2014 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń 2 Róży N. p.w. św. Ludwika, a zmarłym wieczną radość Nieba

11.04.2014 r. g.1800 –  Dziękczynna z okazji 38 rocznicy powstania 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin

13.04.2014 r. g.0630 –  + Gertruda Kuklińska z 7 Róży – w 1 r. śm. – int. od Ż.R.

14.04.2014 r. g.0800 –  + Gertruda Kuklińska z 7 Róży – w 1 r. śm. – int. od członkiń 7 Róży

20.04.2014 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

21.04.2014 r. g.1230 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członków i ich rodzin z I Róży Męskiej p.w. Św. Piotra

22.04.2014 r. g.1800 –  O bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z 4 Róży p.w. Św. Antoniego

23.04.2014 r. g.1800 –  O bł. Boże, opiekę Matki Bożej i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

26.04.2014 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla żyjących członkiń z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a zmarłym  wieczną radość w Niebie

29.04.2014 r. g.1800 –  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.03.2014 r. g. 1330 – Akcja Katolicka     27.04.2014 r. g. 1330 – Róża 30 N

g. 1430 – Róża 28 N                                   g. 1430 – Róża 32 N

g. 1530 – Róża 29 N                                   g. 1530 – Róża I M

g. 1630 – Cicha Adoracja                            g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

05.03.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XXIII RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. ELŻBIETY

02.04.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XXIV  RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ

 

STYCZEŃ - LUTY  2014 r. (Nr 473 – 474)

STYCZEŃ

Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych  wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

LUTY

Intencja ogólna:  Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w  społeczeństwie.

Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

01.01.2014 r. g.0630 –  + Jadwiga Szemplińska członkini 22 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

01.01.2014 r. g.0800 –   Prośba o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego z okazji rozpoczęcia Nowego Roku 2014

03.01.2014 r. g.0700 –  + Kazimiera Terlecka członkini 6 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

05.01.2014 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

06.01.2014 r. g.0800 –  Za zmarłych członków z V Róży M. p.w. Św. Andrzeja Boboli

08.01.2014 r. g.0700 –  Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

08.01.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

16.01.2014 r. g.0700 –  + Zofia Basiaga członkini 4 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

19.01.2014 r. g.0630 –  + Zofia Marczewska członkini 8 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

28.01.2014 r. g.1800 –   + Anna Liput członkini 10 Róży m-c po śmierci – ofiara od ŻR

29.01.2014 r. g.0700 –  + Lidia Bujak członkini 13 Róży  w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

 

LUTY

02.02.2014 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

03.02.2014 r. g.0800 –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona w dniu Urodzin – ofiara od Wspólnoty ŻR

05.02.2014 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

12.02.2014 r. g.0700 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

12.02.2014 r. g.0700 – + Irena Abramowicz członkini 6 Róży  w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.01.2014 r.g. 1330 – Akcja Katolicka           23.02.2014 r.  g. 1330 – Róża 23N

g. 1430 – Róża 21 N                                             g. 1430 – Róża 24N

g. 1530 – Róża 22 N                                            g. 1530 – Róża 26N

g. 1630 – Cicha Adoracja                                    g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

08.01.2014r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XXI RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. SERCA JEZUSOWEGO

06.02.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI XXII RÓŻA NIEWIAST PW. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2013 r. (Nr 471 – 472)

LISTOPAD

Intencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.

GRUDZIEŃ

Intencja ogólna:  Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.

Intencja misyjna: Aby Chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LISTOPAD

01.09.2013 r. g.0930 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – of. od ŻR

03.11.2013 r. g.1030 – Za zmarłych członków z IV i VI Róży Męskiej

03.11.2013 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

05.11.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

06.11.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

07.11.2013 r. g.0700 – Za zmarłych członków z I Róży Męskiej p.w. Św. Piotra

08.11.2013 r. g.0700 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – m-c po śmierci – of. od Ż.R.

08.11.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

09.11.2013 r. g.0700 – † Kazimiera Mrożkiewicz członkini 26 Róży – w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

12.11.2013 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w.Św. Zyty

13.11.2013 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w.Św. Elżbiety

13.11.2013 r. g.0800 Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

17.11.2013 r. g.0930 – Za zmarłe członkinie z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia  NMP

17.11.2013 r. g.1230 – Dziękczynna z okazji 90 urodzin Doroty Myślińskiej członkini 21 Róży z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

18.11.2013 r. g.0800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

21.11.2013 r. g.0800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

22.11.2013 r. g.0700 – Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

22.11.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

24.11.2013 r. g.0800 – O bł.Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w.  Chrystusa Króla w dniu Patrona

24.11.2013 r. g.0930 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

26.11.2013 r. g.0700 – Za zmarłe członkinie z 1 Róży Niewiast p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

26.11.2013 r. g.0700 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

28.11.2013 r. g.0700 – Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

28.11.2013 r. g.0800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

30.11.2013 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu imienin – of. od Ż.R.

 

GRUDZIEŃ

01.12.2013 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

04.12.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

04.12.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.12.2013 r. g.0800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

07.12.2013 r. g.0800 – O bł. Boże , zdrowie, opiekę i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

10.12.2013 r. g.0800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

11.12.2013 r. g.0800 – Prośba o bł. Boże dla żyjących członkiń z 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika, a zmarłym Wieczną Radość Nieba

11.12.2013 r. g.1800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

12.12.2013 r. g.0630 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

13.12.2013 r. g.1800 – † Maria Sztark w 14 r. śmierci członkini 13 Róży

14.12.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

14.12.2013 r. g.1800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

16.12.2013 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 4 r. śmierci – of. od Ż.R.

17.12.2013 r. g.0800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

18.12.2013 r. g.1800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 4 r. śmierci – of. od 6 Róży Niewiast p.w. Św.  Jacka Odrowąża

20.12.2013 r. g.0800 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

22.12.2013r. g. 0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 4 r. śmierci – of. od 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

29.12.2013r. g. 1030 – † Barbara Kosmalska członkini 26 Róży – w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

24.11.2013 r. g. 1330 – Akcja Katolicka              29.12.2013 r. g. 1330 – Róża 18 N

g. 1430 – Róża 15 N                                                                     g. 1430 – Róża 19 N

g. 1530 – Róża 16 N                                                                     g. 1530 – Róża 20 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                                           g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ:

06.11.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XIX RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. BARBARY

04.12.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI XX RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. CHRYSTUSA KRÓLA

 

WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIK  2013 r. (Nr 469 – 470)

WRZESIEŃ

Intencja ogólna: Aby ludzie naszych czasów , często pogrążeni w zgiełku, odkryli  na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa

PAŹDZIERNIK

Intencja ogólna:  Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości

Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRZESIEŃ

01.09.2013 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy i zmarłych z ŻR

01.09.2013 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

02.09.2013 r. g.0700 – † Helena Grubba  członkini 10 Róży – w 1 r. śm. –of. od Ż.R.

04.09.2013 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z I Róży Niewiast p.w.Św. Maksymiliana Kolbego

04.09.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

07.09.2013 r. g.0700 – † Marianna Babińska członkini 8 Róży – m-c po śmierci – of. od Ż.R.

09.09.2013 r. g.1800 – † Dorota Rettka członkini 2 Róży  - of. od czł. 2 Róży Niewiast p.w. Św. Ludwika

10.09.2013 r. g.0700 –  Prośba i bł. Boże, zdrowie i opiekę oraz wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

11.09.2013 r. g.0700 – † Hilary Pufelski członek I Róży Męskiej – m-c po śmierci – of. od Ż.R.

13.09.2013 r. g.1800 – Za zmarłe członkinie z 14 Róży p.w.Św. Cecylii

14.09.2013 r. g.1800 – Prośba i bł. Boże, zdrowie i opiekę oraz wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

15.09.2013 r. g.1030 † Marianna Babińska członkini 8 Róży – of. z pogrzebu

17.09.2013 r. g.0700 – † Wincentyna Kisiel – członkini 19 Róży – w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

22.09.2013 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 25 Róży p.w.Św. Marty

24.09.2013 r. g.0800 – † Marianna Babińska członkini 8 Róży – of. z pogrzebu

24.09.2013 r. g.1800 – Prośba i bł. Boże, zdrowie i opiekę oraz wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza

25.09.2013 r. g.0800 – † Marianna Babińska członkini 8 Róży – of. z pogrzebu

27.09.2013 r. g.0700 – † Kazimiera Bućko członkini 26 Róży – w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

27.09.2013 r. g.0800 – O bł.Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

29.09.2013 r. g.0800 – Na uwielbienie Św. Michała Archanioła z Chórami Anielskimi i na uwielbienie Aniołów Stróżów – of. od 3 Róży Niewiast p.w. M.B. Królowej Różańcowej

30.09.2013 r. g.0700 – † Marianna Babińska członkini 8 Róży – of. z pogrzebu

30.09.2013 r. g.0800 – † Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu urodzin – of. od Ż.R.

 

PAŹDZIERNIK

01.10.2013 r. g.0800 – † Marianna Babińska członkini 8 Róży – of. z pogrzebu

01.10.2013 r. g.1800 – Za zmarłe 19 dusz z 22 Róży p.w. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

02.10.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.10.2013 r. g.0800 – Z okazji 40 rocznicy powstania 8 Róży p.w. Św. Wojciecha z prośbą  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń 8 Róży

06.10.2013 r. g.0930 – Na uwielbienie Matki Bożej Królowej Różańca Św. z prośbą o opiekę nad 3 Różą Niewiast p.w. M.B. Królowej Różańcowej i ich rodzin

06.10.2013 r. g.1800 – W intencji Żywego Różańca

07.10.2013 r. g.0700 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

08.10.2013 r. g.0800 –  O bł. Boże , zdrowie, opiekę i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 13 Róży p.w. Św. Zyty

09.10.2013 r. g.0800 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

11.10.2013 r. g.0800 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

12.10.2013 r. g.0700 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

12.10.2013 r. g.0800 – O bł. Boże , zdrowie, opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z 19 Róży p.w. Św. Barbary

13.10.2013 r. g.0800 – Za zmarłe członkinie z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla

14.10.2013 r. g.0800 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – m-c po śmierci - of.  od ŻR

15.10.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

16.10.2013 r. g.0800 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

16.10.2013 r. g.1800 – O bł. Boże , zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej

17.10.2013 r. g.0800 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

18.10.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – m-c po śmierci of. od ŻR

19.10.2013 r. g.0700 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

21.10.2013 r. g.0800 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

24.10.2013r. g. 0700 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. od 5 Róży p.w. Św. Anny

24.10.2013 r. g.0800 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

25.10.2013 r. g.0800 – † Gertruda Kuklińska z 7 Róży w dniu urodzin

25.10.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

29.10.2013r. g. 0700 – † Bogumiła Piórkowska zelatorka 3 Róży – of. z pogrzebu

30.10.2013 r. g.0800 – † Emilia Wiśniewska – założycielka ŻR, zelatorka 22 Róży – of. z mszy św.

31.10.2013 r. g.0800 – † Ryszard Sosiński członek V Róży Męskiej – of. z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.09.2013 r. g. 1330 – Akcja Katolicka      27.10.2013 r. g. 1330 – Róża 12 N

g. 1430 – Róża 8 N                                                    g. 1430 – Róża 13 N

g. 1530 – Róża 10 N                                                 g. 1530 – Róża 14 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                        g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

04.09.2013r. O godz. 1800 pełni  XVI róża niewiast pw. św. Katarzyny męczennicy

02.10.2013r. O godz. 1800 pełni  XVIII  róża niewiast pw. św. Bernadety

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2013 r. (Nr 467 – 468)

LIPIEC

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.

Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.

SIERPIEŃ

Intencja ogólna:  Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawne sumienie i zgodnie z nim żyjąc.

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniły się do budowania pokoju i sprawiedliwości.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

01.07.2013 r. g.0700 – † Małgorzata Piórkowska – Zelatorka  2 Róży – mc po śmierci – of. od Ż.R.

02.07.2013 r. g.0700 – † Janina Chołodzińska  członkini 32 Róży – of. z pogrzebu

03.07.2013 r. g.0700 – † Małgorzata Piórkowska –Zelatorka 2 Róży – of. z pogrzebu

03.07.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

06.07.2013 r. g.0800 –  W int. członkiń i ich rodzin z 22 Róży p.w. Bł. Marii Teresy  Ledóchowskiej z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę w dniu imienin Patronki

07.07.2013 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

09.07.2013 r. g.0700 – † Stanisława (kob.) Sykut czł. 25 Róży  - of. z pogrzebu

11.07.2013 r. g.0700 –  Prośba i bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

15.07.2013 r. g.0700 – † Maria Baran członkini 10 Róży – 1 r. śm. – of. od Ż. R.

17.07.2013 r. g.0700 – †  Stanisława (kob.) Sykut czł. 25 Róży – of. z pogrzebu

18.07.2013 r. g.0800 – † Janina Chołodzińska członkini 32 Róży – of. z pogrzebu

19.07.2013 r. g.0700 † Małgorzata Piórkowska – Zelatorka 2 Róży – of. z pogrzebu

23.07.2013 r. g.0700 – † Stanisława (kob.) Sykut – członkini 25 Róży – of. z pogrzebu

24.07.2013 r. g.0700 – † Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – w 1 r. śm. –of. od Ż.R.

29.07.2013 r. g.0800 – † Janina Chołodzińska członkini 32 Róży -  of. z pogrzebu

30.07.2013 r. g.0800 – † Stanisława (kob.)Sykut czł. 25  Róży – of. z pogrzebu

 

SIERPIEŃ

01.08.2013 r. g.0800 – † Małgorzata Piórkowska –Zelatorka 2 Róży – of. z pogrzebu

04.08.2013 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.08.2013 r. g.0800 – † Janina Chołodzińska członkini 32 Róży – of. z pogrzebu

07.08.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

09.08.2013 r. g.0800 –† Małgorzata Piórkowska –Zelatorka 2 Róży – of. z pogrzebu

12.08.2013 r. g.0700 – † Janina Chołodzińska członkini 32 Róży – of. z pogrzebu

13.08.2013 r. g.0800 –† Małgorzata Piórkowska –Zelatorka 2 Róży – of. z pogrzebu

15.08.2013 r. g.2000 – † Małgorzata Piórkowska –Zelatorka 2 Róży – of. z pogrzebu

20.08.2013 r. g.0800 –  † Dorota Rettka członkini 2 Róży- 1 r. śm. – of. od Ż.R.

21.08.2013 r. g.0800 –  † Małgorzata Piórkowska –Zelatorka 2 Róży – of. z pogrzebu

25.08.2013 r. g.0930 –  O bł. Boże , zdrowie, opiekę i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

27.08.2013 r. g.0700 –  † Małgorzata Piórkowska –Zelatorka 2 Róży – of. z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

28.07.2013 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          25.08.2013 r. g. 1330 – Róża 5 N

g. 1430 – Róża 3 N                                                                        g. 1430 – Róża 6 N

g. 1530 – Róża 4 N                                                                        g. 1530 – Róża 7 N

g. 1630 –  Cicha Adoracja                                                           g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

03.07.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XIV RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. CECYLII

07.08.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI XV RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. JUDY TADEUSZA

 

MAJ - CZERWIEC 2013 r. (Nr 465 – 466)

MAJ

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

Intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa,  całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

CZERWIEC

Intencja ogólna:  Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.

Intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MAJ

01.05.2013 r. g.0800 – + Zofia Marczewska z 8 Róży – ofiara z pogrzebu

01.05.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z  Żywego Różańca

02.05.2013 r. g.1800 –  O bł. Boże i wszelkie łaski dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla

02.05.2013 r. g.0800 –  + Gertruda Kuklińska z 7 Róży (msza z sztandarem i świecami)

03.05.2013 r. g.0930 –  Na uwielbienie Matki Bożej Królowej Polski, aby Matka Boża Królowała w  każdym polskim domu, w ludzkich sercach i w całej Ojczyźnie– ofiara od 3 Róży Niewiast p.w. M B Królowej Różańcowej

04.05.2013 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla członków i ich rodzin z VI Róży Męskiej p.w. Bł. B. Komorowskiego w 10 rocznicę założenia Róży

05.05.2013 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.05.2013 r. g.0700 –  Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

09.05.2013 r. g.0700 –  + Wanda Maluk z 23 Róży – m-c po śmierci – ofiara od ŻR

09.05.2013 r. g.1800 –  Dziękczynna z okazji 40 rocznicy  powstania 7 Róży Niewiast p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę dla członkiń

11.05.2013 r. g.0700 –  + Ewelina Nielubszyc z 24 Róży – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

12.05.2013 r. g.0630 –  + Helena Meller z 18 Róży – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

16.05.2013 r. g.0800 –  Dziękczynna za dar Kapłaństwa w 26 rocznicę Sakramentu Kapłaństwa Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie na dalsze lata posługi Chrystusowego Kapłaństwa – ofiara od ŻR

18.05.2013 r. g.1800 –  Z okazji 37 rocznicy powstania 25 Róży p.w. Św. Marty z prośbą  o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla członkiń

23.05.2013 r. g.1800 O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. Św. Joanny Dark

25.05.2013 r. g.0700 –  + Katarzyna Socha z 32 Róży – ofiara  z pogrzebu

28.05.2013 r. g.0700 –  + Zofia Czarnecka z 23 Róży  1 r. śmierci – ofiara od Ż.R.

30.05.2013 r. g.0900 – Msza św. na Placu Wybickiego za zmarłych Budowniczych 3 Ołtarza: + Potocka, + Cesarzowa, +Grecki, +Lewandowski oraz +Matyskowie o radość w Niebie i  życie wieczne – ofiara od 3 Róży Niewiast p.w. MB Królowej Różańcowej

31.05.2013 r. g.0800 –  + Gertruda Kuklińska  z 7 Róży  m – c po śmierci – ofiara od Ż.R.

 

CZERWIEC
02.06.2013 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

03.06.2013 r. g.0800 –  Za zmarłe członkinie z 12 Róży p.w. Św. Franciszka

05.06.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.06.2013 r. g.0700 –  + Katarzyna Socha z 32 Róży  – ofiara z pogrzebu

06.06.2013 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety w 38 rocznicę powstania Róży

07.06.2013 r. g.0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

10.06.2013 r. g.1800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członków i ich rodzin z III Róży Męskiej p.w. Jana Chrzciciela

16.06.2013 r. g.0930 –  Za zmarłe członkinie z 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

17.06.2013 r. g1800 –  + Katarzyna Socha z 32 Róży  – ofiara z pogrzebu

18.06.2013 r. g.0800 – + Gertruda Kuklińska  z 7 Róży  w drugi miesiąc pogrzebu– ofiara od czł. 7 Róży

19.06.2013 r. g.0700 –  + Maria Przybranowska z 32 Róży – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

25.06.2013 r. g.1800 –  Za zmarłe członkinie z 4 Róży p.w. Św. Antoniego

28.06.2013 r. g.0800 –  + Katarzyna Socha z 32 Róży  – ofiara z pogrzebu

29.06.2013 r. g.0800 –  O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 3 Róży Niewiast p.w. MB Królowej Różańcowej

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

26.05.2013 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          30.06.2013 r. g. 1330 – Róża VI M
g. 1430 – Róża III M                                                                       g. 1430 – Róża 1 N
g. 1530 – Róża V M                                                                        g. 1530 – Róża 2 N
g. 1630 –  Cicha Adoracja                                                            g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ:

01.05.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI  XII RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
05.06.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI XIII RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. ZYTY

 

MARZEC - KWIECIEŃ  2013 r. (Nr 463 – 464)

MARZEC

Intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

KWIECIEŃ

Intencja ogólna:  Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARZEC

01.03.2013 r. g.0700 – + Jadwiga Szemplińska z 22 Róży – ofiara z pogrzebu

01.03.2013 r. g.1700 –  + Zygzuła Tadeusz z IV Róży Męskiej w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

02.03.2013 r. g.0700 –  + Jadwiga Sobocka z 2 Róży Niewiast w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

02.03.2012 r. g.0800 –  + Mieczysław Dankowski z VI Róży Męskiej w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

03.03.2013 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.03.2013 r. g.0800 –  + Urszula Tyszkiewicz z 1 Róży Niewiast – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

06.03.2013 r. g.0800 + Krystyna Drozdowska zelatorka 15 Róży – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

06.03.2013 r. g.1800 –   Za zmarłych z  Żywego Różańca

08.03.2013 r. g.0800 –  + Jadwiga Szemplińska z 22 Róży – ofiara od członkiń z 22 Róży

09.03.2013 r. g.0700 –  + Zofia Marczewska z 8 Róży – m-c po śmierci – ofiara od ŻR

09.03.2013 r. g.1800 –  + Krystyna Drozdowska zelatorka 15 Róży w rocznicę pogrzebu – ofiara od członkiń 15 Róży

11.03.2013 r. g.0700 –  + Janina Duszyńska z 14 Róży – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

11.03.2013 r. g.0800 –  + Zofia Basiaga z 4 Róży Niewiast – m-c po śmierci – ofiara od ŻR

14.03.2013 r. g.0700 –  + Zofia Marczewska z 8 Róży  – ofiara z pogrzebu

15.03.2013 r. g.0800 –  Z okazji 38 rocznicy powstania 21 Róży p.w. Serca Jezusowego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla członkiń i ich rodzin

16.03.2013 r. g.0800 –  Z okazji 40 rocznicy powstania 13 Róży p.w. Św. Zyty z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących członkiń a zmarłym wieczną radość nieba

16.03.2013 r. g.1800 –  Z okazji 40 rocznicy powstania 15 Róży p.w. Św. Judy Tadeusza z prośbą  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń 15 Róży

17.03.2013 r. g.0930 O Boże bł.  i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej w dniu imienin – int. od Wspólnoty Ż.R.

21.03.2013 r. g.1800 –  + Jadwiga Szemplińska z 22 Róży – ofiara  z pogrzebu

22.03.2013 r. g.0700 –  + Kazimiera Terlecka z 6 Róży – ofiara z pogrzebu

22.03.2013 r. g.0700 –  + Irena Abramowicz z 6 Róży  m- c po śmierci – ofiara od Ż.R.

23.03.2013 r. g.0800 –  + Zofia Marczewska z 8 Róży  – ofiara z pogrzebu

23.03.2013 r. g.1800 –  Z okazji 38 rocznicy powstania 20 Róży p.w. Chrystusa Króla z prośbą  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń 20 Róży

24.03.2013 r. g.1200 –  + Kazimiera Terlecka z 6 Róży – ofiara z pogrzebu

26.03.2013 r. g.0800 –  + Lidia Bujak  z 13 Róży  m – c po śmierci – ofiara od Ż.R.

 

KWIECIEŃ

01.04.2013 r. g.0630 –  + Kazimiera Terlecka z 6 Róży – ofiara z pogrzebu

02.04.2013 r. g.0800 –  + Zofia Marczewska z 8 Róży  – ofiara z pogrzebu

03.04.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.04.2013 r. g.1700 –  + Kazimiera Terlecka z 6 Róży – ofiara z pogrzebu

05.04.2013 r. g.1800 –  + Irena Abramowicz z 6 Róży  - of. od członkiń 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

07.04.2013 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

08.04.2013 r. g.1800 –  + Zofia Marczewska z 8 Róży  – ofiara z pogrzebu

10.04.2013 r. g.0700 –  + Gertruda Nieżurowska z 32 Róży – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

11.04.2013 r. g.0700 –  + Zofia Marczewska z 8 Róży  – ofiara z pogrzebu

11.04.2013 r. g.0800 –  + Kazimiera Terlecka z 6 Róży – ofiara z pogrzebu

14.04.2013 r. g.0800 –  + Kazimiera Terlecka z 6 Róży – ofiara z pogrzebu

16.04.2013 r. g.0800 –  Z okazji 37 rocznicy powstania 24 Róży p.w. Jadwigi Śląskiej z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń oraz o życie wieczne dla zmarłych członkiń

19.04.2013 r. g.0700 –  + Kazimiera Terlecka z 6 Róży – ofiara z pogrzebu

22.04.2013 r. g.0800 –  O bł. Boże, zdrowie, opiekę i pogłębienie wiary dla członkiń i ich rodzin z 8 Róży p.w. Św. Wojciecha

27.04.2013 r. g.0700 –  + Kazimiera Terlecka z 6 Róży – ofiara z pogrzebu

27.04.2013 r. g.0800 –  O bł. Boże dla członkiń 13 Róży p.w. Św. Zyty oraz o życie wieczne za zmarłe członkinie 13 Róży

28.04.2013 r. g.0930 –  O bł. Boże i łaskę zdrowia dla członkiń 6 Róży p.w. Św. Jacka Odrowąża

30.04.2013 r. g.0700 –  + Marian Błażewicz z I Róży Męskiej – w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

30.04.2013 r. g.1800 –  + Zofia Marczewska z 8 Róży  – ofiara z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

24.03.2013 r. g. 1330 – Akcja Katolicka          28.04.2013 r. g. 1330 – Róża 32N

g. 1430 – Róża 29 N                                            g. 1430 – Róża I M

g. 1530 – Róża 30 N                                           g. 1530 – Róża II M

g. 1630 – Cicha Adoracja                                   g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

06.03.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI  VIII RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. WOJCIECHA

03.04.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI X RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. JERZEGO

 

STYCZEŃ - LUTY  2013 r. (Nr 461 – 462)

STYCZEŃ

Intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wier­ności i wytrwałości.

LUTY

Intencja ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.

Intencja misyjna: Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

01.01.2013 r. g.1100 –  + Helena Grubba członkini 10 Róży – ofiara z pogrzebu

01.01.2013 r. g.1200 –  + Kazimiera Bućko członkini 26 Róży – ofiara z pogrzebu

02.01.2013 r. g.0700 –  + Kazimiera Bućko członkini 26 Róży – m-c po śmierci – ofiara od ŻR

02.01.2012 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

05.01.2013 r. g.0700 –  + Wincentyna Kisiel członkini 19 Róży – ofiara z pogrzebu

05.01.2013 r. g.1800 –  + Helena Grubba członkini 10 Róży – ofiara z pogrzebu

06.01.2013 r. g.1800 W intencji Żywego Różańca

07.01.2013 r. g.0800 –   Za zmarłe członkinie z 23 Róży p.w. Św. Elżbiety

08.01.2013 r. g.0700 –  + Teresa Wałkowicz członkini 32 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

09.01.2013 r. g.0700 –  + Helena Grubba członkini 10 Róży – ofiara z pogrzebu

09.01.2013 r. g.0800 –  + Kazimiera Bućko członkini 26 Róży – ofiara z pogrzebu

10.01.2013 r. g.0700 –  + Rozalia Murawska członkini 28 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

12.01.2013 r. g.0700 –  + Alina Zwara członkini 20 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

16.01.2013 r. g.0700 –  + Kazimiera Bućko członkini 26 Róży – ofiara z pogrzebu

21.01.2013 r. g.0800 –  + Kazimiera Bućko członkini 26 Róży – ofiara z pogrzebu

23.01.2013 r. g.0800 –  + Kazimiera Mrożkiewicz członkini 4 Róży N – m-c po śmierci – of. od ŻR

24.01.2013 r. g.0700 –  + Kazimiera Mrożkiewicz członkini 4 Róży N – ofiara z pogrzebu

27.01.2013 r. g.0630 –  + Kazimiera Bućko członkini 26 Róży – ofiara z pogrzebu

31.01.2013 r. g.0700 –  + Wanda Rybicka członkini 22 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

31.01.2013 r. g.0800 –  + Kazimiera Mrożkiewicz członkini 4 Róży N – ofiara z pogrzebu

LUTY

03.02.2013 r. g.0930 –  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa Cichona w dniu Urodzin – ofiara od Wspólnoty ŻR

03.02.2013 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.02.2013 r. g.1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

10.02.2013 r. g. 0630 – + Leokadia Lewińska członkini 12 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

20.02.2013 r. g. 0800 –  + Kazimiera Mrożkiewicz członkini 4 Róży N – ofiara z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

27.01.2013 r.g. 1330 – Akcja Katolicka             24.02.2013 r.  g. 1330 – Róża 25N

g. 1430 – Róża 23 N                                                 g. 1430 – Róża 26N

g. 1530 – Róża 24 N                                                 g. 1530 – Róża 28N

g. 1630 – Cicha Adoracja                                       g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

02.01.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI  VI RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. JACKA ODROWĄŻA

06.02.2013r. O GODZ. 1800 PEŁNI VII RÓŻA NIEWIAST PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ  2012 r. (Nr 459 – 460)

LISTOPAD

Ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.

Misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.


GRUDZIEŃ

Ogólna:  Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.

Misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LISTOPAD

01.11.2012 r. g.0800 –  + Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – ofiara od ŻR

04.11.2012 r. g.0930 –   Za zmarłe członkinie z 7 Róży Niewiast p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP

04.11.2012 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

06.11.2012 r. g.0700 –  + Helena Bartosik członkini 6 Róży Niewiast – 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

07.11.2012 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

12.11.2012 r. g. 0800 –  Za zmarłe członkinie z 13 Róży p.w. Św. Zyty

17.11.2012 r. g.0800 Za zmarłe członkinie z 25 Róży p.w. Św. Marty

19.11.2012 r. g.0800 –   Za zmarłe członkinie z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

22.11.2012 r. g.0700 –  + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

25.11.2012 r. g.0800 –  O zdrowie i bł. Boże dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla w dniu Patrona

26.11.2012 r. g.0700 –  + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

27.11.2012 r. g.0800 –   + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

28.11.2012 r. g.0800 –   + Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz – ofiara od 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

29.11.2012 r. g. 0700 –  + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

29.11.2012 r. g. 1800 –   Za zmarłe członkinie z 6 Róży Niewiast p.w. Św. Jacka Odrowąża

30.11.2012 r. g. 0800 –  + Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w dniu Imienin – ofiara od ŻR


GRUDZIEŃ

02.12.2012 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

03.12.2012 r. g. 1800 –  + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

04.12.2012 r. g. 1700 –  + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

05.12.2012 r. g. 0630 –  + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

05.12.2012 r. g. 0800 –  + Dorota Retka członkini 2 Róży Niewiast – ofiara z pogrzebu

05.12.2012 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.12.2012 r. g. 0800 – + Dorota Retka członkini 2 Róży Niewiast – ofiara z pogrzebu

07.12.2012 r. g. 0630 – + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

08.12.2012 r. g. 0800 – O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 7 Róży p.w. Niepokalanego poczęcia NMP

12.12.2012 r. g. 0630 – + Paweł Okroj z III Róży Męskiej w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

13.12.2012 r. g. 0630 – + Dorota Retka członkini 2 Róży Niewiast – ofiara z pogrzebu

13.12.2012 r. g. 1800 – + Maria Sztark członkini 13 Róży w 13 r. śmierci

14.12.2012 r. g. 0630 – + Barbara Butowska członkini 19 Róży w 1 r. śmierci – ofiara od ŻR

14.12.2012 r. g. 0800 – + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

15.12.2012 r. g. 0800 – + Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 3 r. śmierci – ofiara od 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

16.12.2012 r. g. 1100 – + Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 3 r. śmierci – ofiara od ŻR

17.12.2012 r. g. 0630 – + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

17.12.2012 r. g. 1700 – + Ks. Proboszcz Andrzej Rurarz w 3 r. śmierci – ofiara od 6 Róży Niewiast p.w. Św. Jacka Odrowąża

19.12.2012 r. g. 1700 – + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

20.12.2012 r. g. 0800 – + Helena Grubba członkini 10 Róży – m-c po śmierci – ofiara od ŻR

20.12.2012 r. g. 1700 – + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

21.12.2012 r. g. 1700 – + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

23.12.2012 r. g. 1030 – + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

24.12.2012 r. g. 0630 – + Helena Grubba członkini 10 Róży – ofiara z pogrzebu

27.12.2012 r. g. 0700 – + Helena Grubba członkini 10 Róży – ofiara z pogrzebu

27.12.2012 r. g. 0800 – Za zmarłe członkinie 12 Róży p.w. Św. Cecylii

28.12.2012 r. g. 0700 – + Genowefa Glapiak członkini 8 Róży – ofiara z pogrzebu

28.12.2012 r. g. 0800 – + Dorota Retka członkini 2 Róży Niewiast – ofiara z pogrzebu

30.12.2012 r. g. 1030 – + Helena Grubba członkini 10 Róży – ofiara z pogrzebu

31.12.2012 r. g. 0700 – + Wincentyna Kisiel członkini 19 Róży – m-c po śmierci – ofiara od ŻR


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

25.11.2012 r.g. 1330 – Akcja Katolicka           30.12.2012 r.  g. 1330 – Róża 20N

g. 1430 – Róża 18 N                                              g. 1430 – Róża 21N

g. 1530 – Róża 19 N                                              g. 1530 – Róża 22N

g. 1630 – Cicha Adoracja                                    g. 1630 – Cicha Adoracja

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

07.11.2012r. O GODZ. 1800 PEŁNI  V RÓŻA NIEWIAST PW. ŚW. ANNY

05.12.2012r. O GODZ. 1800 PEŁNI IV RÓŻA MĘSKA PW. ŚW. PAWŁA

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  2012 r. (Nr 457 – 458)

WRZESIEŃ

Ogólna: Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.

Misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.

PAŹDZIERNIK

Ogólna:  O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.

Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WRZESIEŃ

02.09.2012 r. g.1800 –  W intencji Żywego Różańca

05.09.2012 r. g.1800 –   Za zmarłych z Żywego Różańca

09.09.2012 r. g.1100 –  O bł. Boże i łaskę  zdrowia dla członkiń i ich rodzin 6 Róży Niewiast p.w. Św. Jacka Odrowąża

13.09.2012 r. g.0700 –  Za zmarłe członkinie z 21 Róży p. w. Serca Jezusowego

14.09.2012r. g. 0700 –  O bł. Boże i łaskę  zdrowia dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p. w. Św. Tadeusza Judy

15.09.2012r. g. 0700 –  + Dorota Rettka   m-c po śmierci – ofiara od ŻR

19.09.2012 r. g.0800 + Czesław Piotrowski z I Róży Męskiej w 1 r. śmierci - ofiara od ŻR

20.09.2012 r. g.0800 –   Za zmarłe członkinie z 3 Róży Niewiast p.w. Matki Bożej Królowej Różańcowej o darowanie win i radość nieba – ofiara od członkiń 3 Róży Niewiast

24.09.2012 r. g.0700 –  +Maria Baran z 10 Róży m-c po śmierci - ofiara od ŻR

28.09.2012 r. g.0700 –  + Genowefa Glapiak z 8 Róży m-c po śmierci - ofiara od ŻR

30.09.2012 r. g.0800 –  + Ks. Proboszcza Andrzeja Rurarza – ofiara od ŻR

30.09.2012 r. g.0930 –   Za zmarłe członkinie z 16 Róży pw. Św. Katarzyny Męczennicy

 

PAŹDZIERNIK

03.10.2012 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.10.2012 r. g. 1800 –  Za zmarłe członkinie z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

07.10.2012 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

08.10.2012 r. g. 0700 – + Irena Żuk z 2 Róży Niewiast w 1 rocznicę śmierci – ofiara od ŻR

08.10.2012 r. g. 0800 –  O Boże bł. dla członkiń 13 Róży p.w. Św. Zyty

12.10.2012 r. g. 1800 – +Urszula Tyszkiewicz – ofiara od członkiń 1 Róży Niewiast p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

16.10.2012 r. g. 1800 – Za zmarłe członkinie z 22 Róży p.w. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

24.10.2012 r. g. 1800 – Za zmarłe członkinie z 15 Róży p.w. Judy Tadeusza

25.10.2012 r. g. 0800 – Za zmarłe członkinie z 1 Róży Niewiast p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

25.10.2012 r. g. 1800 – Za zmarłe członkinie z 8 Róży  p.w. Św. Wojciecha

28.10.2012 r. g. 0630 – + Helena Golonka z  23 Róży w 1 rocznicę śmierci – ofiara od ŻR

31.10.2012 r. g. 0800 –  Z prośbą o zdrowie dla Elżbiety Pietruszewskiej – ofiara od członkiń z 1 Róży Niewiast p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

30.09.2012 r. g. 1330 – Akcja Katolicka                     28.10.2012 r.  g. 1330 – Róża 15N

g. 1430 – Róża 13 N                                                         g. 1430 – Róża 16N

g. 1530 – Róża 14 N                                                         g. 1530 – Róża 17N

g. 1630 – Cicha Adoracja                                               g. 1630 – Cicha Adoracji

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

05.09.2012r. O GODZ. 1800 PEŁNI  III RÓŻA NIEWIAST PW.MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCOWEJ

03.10.2012r. O GODZ. 1800 PEŁNI IV RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. ANTONIEGO

 

LIPIEC -SIERPIEŃ  2012 r. (Nr 455 – 456)

LIPIEC

Ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach

Misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

SIERPIEŃ

Ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności

Misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

LIPIEC

01.07.2012 r. g. 0630 – + Zofia Czarnecka  z 23 Róży m- c po śmierci – intencja od ŻR

01.07.2012 r. g. 1800 –  W intencji Żywego Różańca

04.07.2012 r. g. 1800 –  Za zmarłych z Żywego Różańca

06.07.2012 r. g. 0800 –  O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin w dniu Patronki 22 Róży p.w. Bł.  Marii Teresy Ledóchowskiej

11.07.2012 r. g. 0800 – Za zmarłe członkinie z 4 Róży Niewiast p. w. Św. Antoniego

20.07.2012r. g.  0800 – O Boże bł. i łaski dla członków i ich rodzin z I Róży Męskiej pw. Św. Piotra

29.07.2012 r. g. 0630 +Marianna Goławska z 23 Róży w 1 rocznicę śmierci - intencja od ŻR

29.07.2012 r. g. 1800 – O bł. Boże i łaskę zdrowia dla członkiń i ich rodzin 16 Róży p.w. Św. Katarzyny Męczennicy

 

SIERPIEŃ

01.08.2012 r. g. 0800 – + Maria Przybranowska z 32 Róży m-c po śmierci – intencja od ŻR

01.08.2012 r. g. 1800 – Za zmarłych z Żywego Różańca

04.08.2012 r. g. 0800 – + Maria Przybranowska z 32 Róży – z pogrzebu

05.08.2012 r. g. 1800 – W intencji Żywego Różańca

08.08.2012 r. g. 0700 – + Maria Przybranowska z 32 Róży – z pogrzebu

10.08.2012 r. g. 0800 – Za zdrowie i opiekę dla członkiń i ich rodzin  z 21 Róży p.w. Serca Jezusowego

12.08.2012 r. g. 0630 – +Janina Fedorowicz z 35 Róży w 1 rocznicę śmierci – intencja od ŻR

13.08.2012 r. g. 0800 – + Maria Przybranowska z 32 Róży – z pogrzebu

14.08.2012 r. g. 0800 – + Maria Przybranowska z 32 Róży – z pogrzebu

19.08.2012 r. g. 0630 – +Felicja Tatarczuk z 29 Róży w 1 rocznicę śmierci - intencja od ŻR

21.08.2012 r. g. 1800 – + Maria Przybranowska z  32 Róży – z pogrzebu

22.08.2012 r. g. 0800 – + Maria Przybranowska z 32 Róży – z pogrzebu

23.08.2012 r. g. 0800 – + Maria Przybranowska z 32 Róży – z pogrzebu

24.08.2012 r. g. 1800 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 14 Róży p.w. Św. Cecylii

27.08.2012 r. g. 0800 – + Maria Przybranowska z  32 Róży – z pogrzebu

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29.07.2012 r.      g. 1330 – Akcja Katolicka               26.08.2012 r.  g. 1330 – Róża 9N

g. 1430 – Róża 7 N                                                      g. 1430 – Róża 10N

g. 1530 – Róża 8 N                                                      g. 1530 – Róża 11N

g. 1630 – Cicha Adoracja                                           g. 1630 – Cicha Adoracji

 

DYŻUR PRZY SZTANDARZE ŻAŁOBNYM NA MSZY ŚW. W ŚRODĘ :

04.07.2012r. O GODZ. 1800 PEŁNI  I  RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO

08.08.2012r. O GODZ. 1800 PEŁNI II RÓŻA NIEWIAST PW.ŚW. STANISŁAWA BM

 

MAJ - CZERWIEC  2012 r. (Nr 453 – 454)

MAJ

Ogólna: Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny.

Misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa.

CZERWIEC

Ogólna:  Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, im towarzyszy w życiu codziennym.

Misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MAJ

02.05.2012 r. g. 1800 – Za zmarłych z  Żywego Różańca

03.05.2012 r. g.   800 – Na uwielbienie Matki B. K. Polski w Jej wszystkich intencjach od członkiń 3 Róży

05.05.2012 r. g.     830– + Marian Błażewicz z I Róży Męskiej – z pogrzebu

06.05.2012 r. g. 1800 – W intencji  Żywego Różańca

10.05.2012 r. g.   700 – + Gertruda Nieżurowska z 32 Róży p. w. Matki Boskiej Królowej Polski  m-c  po śmierci –  intencja od  Żywego Różańca

10.05.2012 r. g. 1800– O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 25 Róży p.w. Św. Marty

15.05.2012 r. g. 1800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 29 Róży p.w. Joanny Darc

20.05.2012 r. g.   800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla

29.05.2012 r. g.   700– + Anna Buczma z 7 Róży p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w 1 r.śm. – intencja od Żywego Różańca

30.05.2012 r. g.   700– + Marian Błażewicz z I Róży Męskiej m-c po śmierci - int. od Żywego Różańca

 

CZERWIEC

01.06.2012 r. g.  800– Helena Garbacz z 13 Róży p.w. Św. Zyty w 1 rocznicę śmierci – of. od Ż.R.

03.06.2012 r. g. 1800– W intencji Żywego Różańca

06.06.2012 r. g. 1800– Za zmarłych z Żywego Różańca

08.06.2012 r. g. 1800– W intencji członkiń 23 Róży p. w. Św. Elżbiety i ich rodzin o potrzebne łaski i bł.  Boże

12.06.2012 r. g. 1800– Za zmarłe członkinie z 6 Róży Niewiast p. w. Św. Jacka Odrowąża

14.06.2012 r. g. 1800– W intencji członkiń 4 Róży Niewiast

15.06.2012 r. g.   700– O bł. Boże , zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin od 21 Róży Żywego Różańca

17.06.2012 r. g. 1800 –W intencji członków i ich rodzin z VI Róży Męskiej p. w. Bł. Bronisława Komorowskiego za przyczyną patrona.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

24.06.2012 r.

g. 1330 – Róża 4N

g. 1430 – Róża 5

g. 1530 – Róża 6N

g. 1630 – Cicha Adoracja

 

27.05.2012 r.

g. 1330 – Akcja Katolicka

g. 1430 – Róża 2 N

g. 1530 – Róża 3 N

g. 1630 – Cicha Adoracja

 

MARZEC - KWIECIEŃ   2012 r. (Nr 451 – 452)

MARZEC

Ogólna: Aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był właściwie doceniany na całym świecie.

Misyjna: Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na Chrystusa.

KWIECIEŃ

Ogólna:  Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go w kapłaństwie i w życiu zakonnym.

Misyjna: Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARZEC

04.03.2012 r. g. 1800– W intencji Żywego Różańca

05.03.2012 r. g.  0800– O radość nieba dla zmarłych członkiń z 3 Róży N. p.w. M.B. Królowej Różańca Św.

07.03.2012 r. g. 1800– Za zmarłych z Żywego Różańca

09.03.2012 r. g.  0700– + Marianna Marchlewicz w 10 rocz. śm.– od członkiń Żywego Różańca

10.03.2012 r. g.  0800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń z 28 Róży p.w. M.B. Jasnogórskiej

17.03.2012 r. g.  0800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Zbigniewa z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata posługi kapłańskiej w dniu imienin od Wspólnoty Żywego Różańca

19.03.2012 r. g. 1800– O bł. Boże i zdrowie dla członkiń z 35 Róży p.w. Św. Marii Goretti

20.03.2012 r. g. 1800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 15 Róży p.w. św. Judy Tadeusza

25.03.2012 r. g.  0930– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 20 Róży p.w. Chrystusa Króla w 37 rocznicę powstania Róży

 

Msze św. w intencji † Krystyny Drozdowskiej:

14.03.2012 r. godz. 700

15.03.2012 r. godz. 700

16.03.2012 r. godz. 700

17.03.2012 r. godz. 700

20.03.2012 r. godz. 700

21.03.2012 r. godz. 700

23.03.2012 r. godz. 700

24.03.2012 r. godz. 700

28.03.2012 r. godz. 700

29.03.2012 r. godz. 700

30.03.2012 r. godz. 700

31.03.2012 r. godz. 700

01.04.2012 r. godz. 1200 kaplica

03.04.2012 r. godz. 700

04.04.2012 r. godz. 700

08.04.2012 r. godz. 1200 kaplica

09.04.2012 r. godz. 1200 kaplica

10.04.2012 r. godz. 700

11.04.2012 r. godz. 700

12.04.2012 r. godz. 700

13.04.2012 r. godz. 700

14.04.2012 r. godz. 800

15.04.2012 r. godz. 630

16.04.2012 r. godz. 800

17.04.2012 r. godz. 700

18.04.2012 r. godz. 800

19.04.2012 r. godz. 700

20.04.2012 r. godz. 700

 

KWIECIEŃ

01.04.2012 r. g. 1800– W intencji Żywego Różańca

03.04.2012 r. g.  0700– + Irena Kwaśniewska z 2 Róży N. p.w. św. Ludwika w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

04.04.2012 r. g. 1800– Za zmarłych z Żywego Różańca

15.04.2012 r. g.  0930– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 6 Róży N. p.w. Św. Jacka Odrowąża

15.04.2012 r. g. 1800– + Wanda Rybicka od członkiń z 22 Róży p.w. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

18.04.2012 r. g.  0800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 24 Róży p.w. Św. Jadwigi Śląskiej i o spokój duszy dla zmarłych członkiń z okazji 36 rocz. powstania Róży

27.04.2012 r. g.  0800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń z 13 Róży p.w. Św. Zyty i o spokój duszy dla zmarłych członkiń w Dniu Patronki

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

25 marca 2012 r.

g. 1330 – Akcja Katolicka

g. 1430 – Róża III M.

g. 1530 – Róża IV M.

g. 1630 – Cicha Adoracja

 

29 kwietnia 2012 r.

g. 1330 – Róża V M

g. 1430 – Róża VI M

g. 1530 – Róża 1 N

g. 1630 – Cicha Adoracja

 

STYCZEŃ - LUTY   2012 r. (Nr 449 – 450)

STYCZEŃ

Ogólna: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.

Misyjna: Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli.

LUTY

Ogólna:  Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.

Misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi.

 

INTENCJE MSZALNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

STYCZEŃ

04.01.2012 r. g. 1800– Za zmarłych z Żywego Różańca

07.01.2012 r. g.   800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. św.      Franciszka z Asyżu

07.01.2012 r. g. 1800– O bł. Boże i zdrowie dla członkiń z 2 Róży Niew. p.w. św. Ludwika

08.01.2012 r. g. 1800– W intencji Żywego Różańca

09.01.2012 r. g.   800– O bł. Boże i Opatrzność Bożą dla członkiń z 3 Róży Niew. p.w. M.B. Królowej Różańca Św. - of. od Zelatorki

15.01.2012 r. g.   630– + Krystyna Wróbel z 19 Róży p.w. św. Barbary w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

18.01.2012 r. g. 1800– O bł. Boże i zdrowie dla członkiń i ich rodzin z 1 Róży Niew. p.w. św. Maksymiliana Kolbego

25.01.2012 r. g.   800– + Adelina Pączek z 10 Róży p.w. św. Jerzego w 1 r. śm. – of. od Ż.R.

26.01.2012 r. g.   800– O bł. Boże i potrzebne łaski dla członkiń i ich rodzin z 12 Róży p.w. św. Franciszka z Asyżu

 

LUTY

01.02.2012 r. g. 1800– Za zmarłych z Żywego Różańca

03.02.2012 r. g. 1700– O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Zbigniewa w dniu urodzin –   of. od Ż.R.

05.02.2012 r. g. 1800– W intencji Żywego Różańca

09.02.2012 r. g.   800– Za konających grzeszników naszej Ojczyzny i całego świata i za konających kapłanów od 3 Róży Niewiast

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

29 stycznia 2012 r.

g. 1330 – Akcja Katolicka

g. 1430 – Róża I M.

g. 1530 – Róża II M.

g. 1630 – Cicha Adoracja

 

29 lutego 2012 r.

g.   900 – Róża 24

g. 1000 – Róża 25

g. 1100 – Róża 26

g. 1200 – Róża 28

g. 1300 – Róża 29

g. 1400 – Róża 30

g. 1500 – Róża 32

g. 1600 – Róża 35

g. 1700 – Cicha Adoracja